Hyppää sisältöön
Media

STM ohjeistaa sosiaalihuollon asumispalveluyksiköitä lääkehuollon järjestämisessä

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 7.4.2020 14.22
Tiedote 84/2020

Sosiaalihuollon asumispalveluyksiköissä on tärkeää varmistaa turvallinen lääkehoito myös koronavirusepidemian aikana. Lääkehoitoa tulee toteuttaa näissä yksiköissä ensisijaisesti kunkin asukkaan henkilökohtaisilla lääkkeillä. Yksiköissä voidaan kuitenkin ottaa käyttöön rajattu lääkevarasto akuuttitilanteita varten.

Lääkkeiden säilyttämisestä yhteiskäyttöä varten sosiaalihuollon asumispalveluyksiköissä ei ole voimassa olevaa lainsäädäntöä. Sosiaali- ja terveysministeriö on laatinut ohjeen selkiyttämään tilannetta.

STM:n ohjeessa kuvatun akuuttilääkevaraston avulla on tarkoitus turvata asukkaiden lääkehoito tilanteissa, joissa asukkaan sairaus tai tila edellyttää nopeaa lääkehoitoa. Akuuttilääkevarastoilla voidaan varmistaa välttämätön lääkehoito esimerkiksi öisin ja viikonloppuisin sekä vähentää asukkaiden tarpeettomia siirtoja terveydenhuollon päivystysyksiköihin.

Lääkehoitoprosessin turvallisuus on varmistettava

Tarkoitus on, että akuuttilääkevarastot sisältävät vain muutamia lääkevalmisteita, jotka ovat välttämättömiä yksikön asukkaiden äkillisiä lääkehoitotarpeita varten.

Vastuu yksikön lääkehoidoista on yksikön vastaavalla lääkärillä. Hän määrittää myös, mitä lääkkeitä akuuttilääkevarasto voi sisältää ja vastaa siitä, että lääkehoitoprosessi on turvallinen.

Lääkehoito perustuu aina lääkärin antamaan määräykseen. Lääkehoitoon osallistuvien osalta tulee varmistua riittävästä lääkehoidon osaamisesta ja tarvittavista lääkeluvista. Akuuttilääkevarastolle tulee nimetä vastuuhenkilö, joka on laillistettu terveydenhuollon ammattihenkilö.

Hoitosuosituksia on noudatettava kaikissa tilanteissa ja lääkehoidon aloituksen tulee aina perustua asianmukaiseen hoidontarpeen arviointiin, STM:n ohjeessa muistutetaan.

STM:n ohje ennakoi tulevaa lainsäädäntöä       

Sosiaali- ja terveysministeriössä valmistellaan parhaillaan lainsäädäntöä sosiaalihuollon asumispalveluyksiköiden akuuttilääkevarastoista. Tavoitteena on, että esitys säädöksistä annetaan eduskunnalle kevään tai kesän aikana.

Ennen lainsäädännön voimaantuloa sosiaalihuollon yksiköissä on noudatettava Sosiaali- ja terveydenhuollon lupa- ja valvontavirasto Valviran, Fimean ja aluehallintovirastojen antamia ohjeita.

Lisätietoja

johtaja Heidi Tahvanainen, [email protected]
erityisasiantuntija Noora Oinonen, [email protected]

Back to top