Hyppää sisältöön
Media

Social- och hälsovårdsministeriet ger anvisningar till enheter för boendeservice inom socialvården om hur läkemedelsförsörjningen ska ordnas

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 7.4.2020 14.22
Pressmeddelande 84/2020

Vid enheter för boendeservice inom socialvården är det viktigt att säkerställa en säker läkemedelsbehandling även under coronavirusepidemin. Läkemedelsbehandlingen ska vid dessa enheter i första hand genomföras genom de boendes personliga läkemedel. Vid enheterna kan dock ett begränsat läkemedelsförråd tas i bruk för akuta situationer.

Det finns ingen gällande lagstiftning om förvaring av läkemedel för gemensamt bruk vid enheter för boendeservice inom socialvården. Social- och hälsovårdsministeriet har utarbetat en anvisning för att skapa klarhet i situationen.

Avsikten är att med hjälp av ett läkemedelsförråd för akuta situationer som beskrivs i social- och hälsovårdsministeriets anvisning trygga de boendes läkemedelsbehandling i situationer där den boendes sjukdom eller tillstånd kräver en snabb läkemedelsbehandling. Med ett läkemedelsförråd för akuta situationer kan man säkerställa nödvändig läkemedelsbehandling till exempel nattetid och under veckoslut samt minska onödigt överförande av de boende till jourenheterna inom hälso- och sjukvården.

Säkerheten i läkemedelsbehandlingsprocessen ska säkerställas

Avsikten är att läkemedelsförråden för akuta situationer ska innehålla endast ett fåtal läkemedelspreparat som är nödvändiga för de akuta behoven av läkemedelsbehandling för de boende vid enheten.

Den ansvariga läkaren vid enheten ansvarar för läkemedelsbehandlingarna vid enheten. Den ansvariga läkaren bestämmer också vilka läkemedel ett läkemedelsförråd för akuta situationer kan innehålla och ansvarar för att läkemedelsbehandlingsprocessen är säker.

Läkemedelsbehandlingen grundar sig alltid på läkarens ordination. I fråga om dem som deltar i läkemedelsbehandlingen ska man försäkra sig om att de har tillräcklig kompetens inom läkemedelsbehandling och nödvändiga läkemedelstillstånd. För ett läkemedelsförråd för akuta situationer ska utses en ansvarig person, en legitimerad yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården.

Vårdrekommendationerna ska följas i alla situationer och inledandet av läkemedelsbehandlingen ska alltid basera sig på en ändamålsenlig bedömning av vårdbehovet, betonar social- och hälsovårdsministeriets anvisning.

Social- och hälsovårdsministeriets anvisning förutspår den kommande lagstiftningen

Vid social- och hälsovårdsministeriet bereds som bäst lagstiftning om läkemedelsförråd för akuta situationer vid enheter för boendeservice inom socialvården. Målet är att propositionen om författningarna ska överlämnas till riksdagen under våren eller sommaren.

Innan lagstiftningen träder i kraft ska Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården, Valviras, Fimeas och regionförvaltningsverkens anvisningar iakttas vid enheterna inom socialvården.

Ytterligare information

Heidi Tahvanainen, direktör, [email protected]
Noora Oinonen, specialsakkunnig, [email protected]

Back to top