Hyppää sisältöön
Media

Förslaget om ett gradvist genomförande av personaldimensioneringen inom dygnetruntvården har sänts på remiss

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 17.10.2022 15.07 | Publicerad på svenska 18.10.2022 kl. 9.43
Pressmeddelande

Regeringen bereder ett förslag om en personaldimensionering på 0,7 inom dygnetruntvården för äldre ska träda i kraft gradvis. Utlåtanden om förslaget tas emot till den 4 november 2022.  

Enligt utkastet till propositionen ska minimidimensioneringen av personalen inom dygnetruntvården ändras gradvis år 2023 genom den s.k. äldreomsorgslagen så, att dimensioneringen är

  • 0,65 anställda per patient från den 1 april 2023  
  • 0,70 anställda per patient från den 1 december 2023

Eftersom avsikten är att områdena ska kunna vidta åtgärder för att öka tillgången till arbetskraft medför det gradvisa ikraftträdandet inga ändringar i den finansiering som beviljas till välfärdsområdena för genomförandet. Även om övergångsperioden för personaldimensioneringen förlängs beviljas finansieringen enligt den ursprungliga tidsplanen. På grund av uppgiftsändringen höjs välfärdsområdenas finansiering med 128,2 miljoner euro år 2023. 

Utkastet till regeringspropositionen publiceras på svenska vecka 42.

Mer information

Satu Karppanen, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 163 549 (inte anträffbar 21.10.)
Ida Hakanen, jurist, tfn 0295 163 173

E-postadresserna har formen [email protected]

Sivun alkuun