Hyppää sisältöön
Media

Vårdnadshavarnas möjlighet att uträtta minderåriga barns ärenden utvidgas – Mina Kanta-sidornas åldersgräns på 10 år avskaffas 

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 30.6.2020 13.53 | Publicerad på svenska 30.6.2020 kl. 14.30
Pressmeddelande 169/2020

För närvarande kan vårdnadshavarna endast se uppgifter om sina barn som är under 10 år på Mina Kanta-sidorna. Biträdande justitiekanslern har i sitt avgörande ansett att åldersgränserna för tjänsten inte motsvarar kraven i patientlagen. 

I fortsättningen kan vårdnadshavarna se sina minderåriga barns uppgifter utan åldersgräns i webbtjänsten Mina Kanta-sidor, om inte den minderåriga, om hen har beslutsförmåga, har förbjudit att uppgifterna delges. Övergången till den nya verksamhetsmodellen sker gradvis.

Social- och hälsovårdspersonalen ska registrera minderårigas beslutsförmåga

 Enligt patientlagen kan en minderårig förbjuda att hens hälsouppgifter utlämnas till vårdnadshavarna, om en yrkesutbildad person inom social- och hälsovården bedömt att den minderåriga är förmögen att själv fatta detta beslut. 


I samband med varje ärende inom social- och hälsovården ska en yrkesutbildad person göra en bedömning av den minderårigas förmåga att själv sköta sina ärenden samt utreda om barnet, om hen själv har förmåga att fatta beslut, vill lämna ut sina uppgifter till vårdnadshavarna. Dessa uppgifter ska i samband med varje besök också registreras i patientdatasystemet.


Ändringar i informationssystemen


För att det ska vara möjligt för vårdnadshavare att uträtta ärenden för sina barn i alla åldrar krävs det ändringar i patientdatasystemet. Övergången till den nya modellen sker gradvis när de nödvändiga ändringarna har införts i patientdatasystemen på olika håll i landet. 

Institutet för hälsa och välfärd och Folkpensionsanstalten ger anvisningar till tillhandahållare och systemleverantörer i social- och hälsovården om beredningen av ändringarna.

Behov att ändra lagstiftningen utreds


För att uppgiften om beslutsförmåga inte ska behöva registreras i samband med varje besök för de allra minsta barnen, kan det vara ändamålsenligt att fastställa en åldersgräns för registreringspraxis. Biträdande justitiekanslern har konstaterat att detta kan föreskrivas i lag. 

Social- och hälsovårdsministeriet utreder härnäst hur det ska föreskrivas i lag om bedömningen av minderårigas beslutsförmåga och om de tillhörande anteckningarna i jourhandlingar. 


Mer information

Anna Kärkkäinen, specialsakkunnig, [email protected]
Ritva Halila, överläkare, [email protected]
Joni Komulainen, konsultativ tjänsteman, [email protected]

Back to top