Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

STM käynnistää valtionavustushaun nuorten psykososiaalisen tuen palvelujen kehittämiseksi

Sosiaali- ja terveysministeriö
7.3.2018 12.11
Tiedote 27/2018

Sosiaali- ja terveysministeriö julistaa haettavaksi yhteensä enintään 1,2 miljoonaa euroa valtionavustusta nuorten psykososiaalisen tuen palvelujen kehittämiseksi. Valtionavustukset jaetaan enintään viidelle kokeilulle, jotka tukevat nuorten elämän perushallintaa kokonaisvaltaisesti. Hankehaku on osa hallituksen nuorisotakuuta yhteisötakuun suuntaan -kärkihanketta, jonka tavoitteena on vähentää koulutuksen ja työelämän ulkopuolella olevien nuorten määrää. Hakuaika on 6.3.–2.4.

Valtionavustuksilla viedään eteenpäin nuorten omia ideoita, jotka saatiin 16-29-vuotiaiden nuorten työpajoista vuoden 2017 lopulla. Ne toteutettiin Suomen 100-vuotisjuhlien kunniaksi perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikon ja Me-säätiön aloitteesta. Nuoret kaipaavat erityisesti tukea elämän perushallintaan ja luotettavan aikuisen läsnäoloa sekä koko perheen huomioon ottamista palveluissa. (STM ja ME-säätiön tiedote 5.3.2018).

Valittavat kokeiluhankkeet toteuttavat nuorten Arki haltuun -tukipakettia

Valtionavustusta jaetaan alueellisiin tai kunnassa toteutettaviin monialaisen yhteistoiminnan ko-keiluhankkeisiin, jotka käynnistävät nuorille tarkoitetun Arki haltuun -tukipaketin toimeenpanon. Kokeiluhankkeiden pitää vakiinnuttaa yhteistoimintamalleja, jotka vahvistavat erityisesti koulutuksen ja työelämän ulkopuolella olevien nuorten arjen sujumista, toimintakykyä sekä osallistumista. Tavoite on, ettei yksikään nuori jäisi ilman tarvitsemaansa tukea. Toiminnan pitää lähteä nuorten tarpeista, ja sen on kytkeydyttävä Ohjaamoihin tai vastaaviin matalan kynnyksen palveluihin toiminta-alueen kunnissa.

Valtionavustuksen jaossa painotetaan

  • uusien ratkaisujen käyttöön ottamista nuorten arjen tarpeisiin vastaamiseksi
  • olemassa olevien toimintojen ja rakenteiden järjestelmällistä ja tehokasta hyödyntämistä
  • koulutuksen ja työelämän ulkopuolella ja ulkopuolelle joutumisen riskissä olevien nuorten tukemisen pitkäjänteistä kehittämistä kokonaisuutena, yli toimija- ja hallintorajojen
  • nuorten mielenterveys-, päihde- ja syrjäytymisongelmien vaikuttavaa torjumista esimerkiksi siten, että kaikilla nuorilla olisi ainakin yksi luotettava aikuinen tukenaan
  • nuorten itsensä osallistumista kokonaisuuden suunnitteluun, kehittämiseen ja seurantaan
  • hankkeita, joissa on mukana mahdollisimman kattavasti erilaisia toimijoita
  • toiminta- ja palveluintegraation johtamisosaamista sekä kykyä sitouttaa toimijat ja juurruttaa yhteinen toimintamalli sekä
  • kykyä seurata ja arvioida toimeenpantavan Arki haltuun -tukipaketin tuloksellisuutta.

Lisätietoja

Neuvotteleva virkamies Elina Palola, puh. 02951 63595 [email protected] (nuorten palvelut)
erityisasiantuntija Sini Pietilä, puh. 02951 63047 [email protected] (valtionavustukseen liittyvät kysymykset)

Sivun alkuun