Hyppää sisältöön
Media

Njoammungehtegiid guorri applikašuvnna atnuiváldima válmmaštallan joatkašuvvá - evttohus ovdáneamis cealkámušaid várás

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 28.4.2020 16.11 | Julkaistu suomeksi 28.4.2020 klo 17.07
Dieđáhus 110/2020

Sosiála- ja dearvvašvuođaministeriija lea gárvvistan ovdánanevttohusa koronavirusnjoammumiid guorrama doarjjan ávkkástallon mobiilaapplikašuvnna atnuiváldimis Suomas. Ovdánanevttohus lea cealkámušjorrosis 5.5.2020 rádjai.

Ovdánanevttohusas govvidat applikašuvnna doaibmamálle ja ravdaeavttuid ja joatkkaválmmaštallama áigge dárkileabbon šaddan jearaldagaid.

Evttohusa mielde applikašuvdna dagašii vejolažžan koronavirusii dávdaluvvan olbmuid johtilut earuheami, testema čuoziheami ja njoammungehtegiid beaktilut botkema.

Applikašuvnna geavaheami vuođđun eaktodáhtolašvuohta ja dat gudnejahttá ovttaskas olbmo diehtosuoji

Njoammungehtegiid guorrama dorjon applikašuvdna ja dan duogášvuogádat ollašuhttojuvvošii vuođđorivttiin, diehtosuojis ja diehtodorvvus fuolaheami bokte.

Applikašuvnna atnuiváldin livččii eaktodáhtolaš ja dieđuid gieđahallama vuođđun lea olbmuid miehtan. Applikašuvdna ávkkástallá mobiilarusttegiid bluetooth-tekonologiija vurket dieđu fihttorusttega lagaškontávttas. Applikašuvnnas eai geavahivčče sajádatdieđuid.

Njoammundávdaláhka geatnegahttá njoammuma ožžon olbmuid muitalit dieđuid olbmuin, geat  vejolaččat leat dávdaluvvan. Mobiilaapplikašuvnnain sáhttá fáhtet dávdaluvvan olbmuid jođáneappot ja viidáseappot. Applikašuvnna bokte olbmot oaččošedje maiddái doaibmarávvagiid ja sáhtašedje almmuhit ieža dávdaluvvamis dearvvašvuođafuolahussii.

Applikašuvnna ávkkástallanulbmilis, dasa gullevaš doaibmaválddis ja persondieđuid gieđahallamis mearriduvvo láhkaásahemiin. Applikašuvnna doaimmalašvuohta dahkko dárkileabbon ovttasbarggus dearvvašvuođafuolahusa doaibmiiguin.

Vuolggasadji lea, ahte applikašuvdna galgá leat ávkin njoammumiid guorramis ja dikšumis, ja dan ávkkástallama galgá heaitit epidemiija nogadettiin.

Lassidieđut

hoavda Minna Saario, [email protected]

Back to top