Hyppää sisältöön
Stáhtaráđđi ja ministeriijat Media

Försäljningen av läkemedel som innehåller paracetamol eller dexametason begränsas för att säkerställa tillgången på och tillräckligheten av läkemedlen

Social- och hälsovårdsministeriet
18.8.2020 12.34
Pressmeddelande 185/2020

Social- och hälsovårdsministeriet har beslutat att temporärt begränsa försäljningen och överlåtelsen till förbrukning av läkemedelspreparat som innehåller paracetamol eller dexametason. Begränsningarna träder i kraft den 18 augusti 2020 och gäller till och med den 15 januari 2021.

Paracetamol är ett smärtstillande och febernedsättande läkemedel som används i stor utsträckning. Dexametason används till exempel för att dämpa inflammationer. 

Läkemedelspreparat som innehåller paracetamol eller dexametason och kräver recept får på en och samma gång säljas eller överlåtas till förbrukning högst till en mängd som motsvarar tre månaders användning. 

I fråga om egenvårdsläkemedel som innehåller paracetamol begränsas mängden läkemedel som får tas ut på en gång till en mängd som motsvarar den största godkända egenvårdsförpackningen.  Dexametason är ett läkemedel som säljs endast mot recept.

Tillgången på läkemedelspreparat har hållits på en tämligen god nivå i Finland. Syftet med de begränsningsbeslut som nu fattats är att under den fortgående coronapandemin trygga tillgången på läkemedelspreparat och förbereda sig på en eventuell ökad global efterfrågan på paracetamol och dexametason. Genom begränsningsåtgärderna kan man säkerställa lika tillgång på läkemedel och läkemedlens tillräcklighet i hela Finland.

På grund av coronavirusepidemin har det gjorts sådana ändringar i läkemedelslagen enligt vilka social- och hälsovårdsministeriet vid behov för viss tid kan begränsa eller rikta försäljningen av ett läkemedelspreparat för att säkerställa tillgången på och tillräckligheten av läkemedel. Lagändringarna trädde i kraft den 13 juli 2020.

Ytterligare information: 

Noora Oinonen, specialsakkunnig, tfn 0295 163 164, [email protected]
Ulla Närhi, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 163 619, [email protected]

Back to top