Hyppää sisältöön
Media

Perhe- ja peruspalveluministeri Saarikko päätti nuorten arjen hallintaa tukevista valtionavustuksista

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 25.5.2018 13.38
Tiedote

Sosiaali- ja terveysministeriö on jakanut perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikon päätöksellä valtionavustuksia yhteensä 1 215 205 euroa kuudelle nuorten psykososiaalisen tuen hankkeelle eri puolilla Suomea. Kokeiluhankkeiden tavoitteena on mallintaa ja juurruttaa vaikuttava monialainen yhteistoiminta, jolla nuorten tarpeisiin voidaan vastata kokonaisvaltaisesti ja pitkäjänteisesti. Tavoite on, ettei yksikään nuori jäisi ilman tarvitsemaansa tukea.

Valtionavustuksia saavat hankkeet ovat osa hallituksen nuorisotakuuta yhteisötakuun suuntaan -kärkihanketta. Sen tavoitteena on vähentää koulutuksen ja työelämän ulkopuolella olevien nuorten määrää.

”Kutsuin Suomen 100-vuotisjuhlien kunniaksi yhdessä Me-säätiön ja Ohjaamojen kanssa sata 16–29-vuotiasta nuorta kehittämään nuorten psykososiaalisia palveluja osana nuorisotakuuta. Nuoret itse toivoivat erityisesi tukea elämän perushallintaan. Olen iloinen, että tehdyissä avustuspäätöksissä otettiin tämä nuorten oma toive vahvasti huomioon”, totesi ministeri Saarikko.

Nuorten omia toiveita kuullen sosiaali- ja terveysministeriö käynnisti maaliskuussa valtionavus-tushaun alueellisille kokeiluhankkeille, joissa rakennetaan ja vakiinnutetaan yhteistoimintamalleja erityisesti koulutuksen ja työelämän ulkopuolella olevien nuorten arjen sujumisen, toimintakyvyn sekä osallistumisen vahvistamiseksi. Määräaikaan mennessä tuli yhteensä 27 hakemusta.

Avustusta myönnettiin seuraaville toimijoille:

Markku Juhani Fingerroosin muistosäätiön koordinoimassa hankkeessa (200 000 euroa) mallinnetaan uusi arjen hallintaan keskittyvä palvelukokonaisuus turkulaisille nuorille. Palvelukokonaisuuden sisällöt tuotetaan järjestöjen ja julkishallinnon toimijoiden yhteistyönä. 

Tampereen kaupunki (270 090 euroa) kohdentaa hankkeensa erityisesti niiden nuorten tavoittamiseen, jotka eivät ole sosiaali- ja työllisyyspalvelujen piirissä. Asuinalueilla tehtävä työ ja nuorten omaan ympäristöön tuotava ohjaus ja neuvonta tukevat palvelujen ulkopuolella olevien nuorten arkea. 

Satakunnan yhteisöt ry:n hankkeessa (204 000  euroa) mallinnetaan ja pilotoidaan uudenlaisia arjen tukipaketteja nuorille sekä seurataan ja arvioidaan niiden toimivuutta. Hanke toimii tiiviissä yhteistyössä Satakunnan maakuntavalmistelun kanssa.

Oulun kaupunki (235 360 euroa) kohdentaa hankkeensa laajan paikallisen kumppanuusverkoston kanssa erityisesti niille nuorille, jotka joko ovat nyt tai ovat vaarassa joutua palvelujen ulkopuolelle. Hanke perustuu käytännönläheiseen kuvaan nuorten hyvinvointia rakentavista tekijöistä ja ympäristöistä.

Lieksan kristillisen opiston kannatusyhdistys ry:n hankkeen (195 755 euroa) tavoitteena on rakentaa kaupungin nuorille ja nuorille aikuisille syrjäseutujen nuoria unohtamatta arkilähtöinen, matalan kynnyksen monistettava palvelumalli. Palveluihin kuuluvat niin yksilö- kuin ryhmätoiminnotkin. 

Varkauden kaupungin hankkeessa (110 000 euroa) tuetaan nuorten kokonaisvaltaista elämänhallintaa kehittämällä monialaista yhteistyötä ja laajentamalla Varkauden Ohjaamon palveluvalikoimaa.

Lisätietoja:

Neuvotteleva virkamies Elina Palola, p. 02951 63595, etunimi. [email protected]

Sivun alkuun