Hyppää sisältöön
Media

Flexibilitet i betalningen av försäkringspremier också för lantbruksföretagare och stipendiater

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 9.4.2020 13.58
Pressmeddelande 93/2020

Lantbruksföretagare och stipendiater får flexibilität när det gäller betalningen av försäkringspremier till Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt (LPA) i det svåra ekonomiska läge som orsakats av coronavirusepidemin.

Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt kan på begäran av lantbruksföretagare och stipendiater skjuta upp förfallodagen för avgifterna med högst tre månader. 

Förfallodagen kan skjutas upp i fråga om arbetspensionsförsäkringsavgiften, grupplivförsäkringsavgiften och den obligatoriska olycksfallsförsäkringsavgiften för arbetstid. 

För att underlätta det ekonomiska läget för arbetsgivarna och företagarna i de andra branscherna har man redan gett arbetspensionsbolagen möjligheten att förlänga tiden för betalningen av arbetspensionsförsäkringsavgifterna med tre månader.

Förordningen tillämpas på de försäkringspremier som ska betalas till LPA, om förfallodagen för avgiften infaller under tiden 10.4.2020–31.7.2020.

Ytterligare information:

Hanna Tossavainen, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 163 005

Back to top