Hyppää sisältöön
Media

Social- och hälsovårdsministeriets förhandlingar med områdena börjar - nu är samarbetsområdena med i övningen

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 26.10.2020 15.36
Pressmeddelande

Som ett led i beredningen av social- och hälsovårdsreformen ska man under de förhandlingar om styrningen som förs med välfärdsområdena öva hur samarbetet mellan staten och de välfärdsområden som inrättas ska genomföras. Det ordnas separata förhandlingar med varje område under tiden 27.10 - 4.12.

Enligt utkastet till regeringens proposition om social- och hälsovårdsreformen ska regeringens styrning omfatta bland annat årliga förhandlingar om styrningen med välfärdsområdena samt samarbetsområdenas samarbetsavtal och förfarandet för styrningen av investeringar. Avsikten är att det ska hållas årliga strategiska förhandlingar om styrningen dels mellan social- och hälsovårdsministeriet och de välfärdsområden som inrättas, dels mellan inrikesministeriet och de välfärdsområden som inrättas. Vid förhandlingarna ska man koncentrera sig på områdenas organiseringsuppgifter. Även finansministeriet ska delta i förhandlingarna.  

Den årliga styrningsprocessen ger information för beredningen och uppföljningen av statsbudgeten och planen för de offentliga finanserna, och den säkerställer också att målen för de offentliga finanserna uppnås. 

För välfärdsområdenas regionala samordning, utveckling och samarbete inom social- och hälsovården bildas det fem samarbetsområden. Om samarbetsområdet ingås det i början av varje fullmäktigeperiod ett samarbetsavtal mellan välfärdsområdena. Genomförandet av samarbetsavtalet följs upp och utvärderas årligen vid förhandlingarna mellan de styrande ministerierna och de välfärdsområden som hör till samarbetsområdet. 

Under förhandlingarna i höst utgår man från det utkast till lagförslag som regeringen framförde den 13 oktober. Nytt för den här övningen är förhandlingarna med fem samarbetsområden, fyra välfärdsområden i Nyland och Helsingfors stad. I år förhandlar man både om ordnandet av social- och hälsovården och om ordnandet av räddningsväsendet. 

På uppdrag av social- och hälsovårdsministeriet har Institutet för hälsa och välfärd gjort årliga utvärderingar av ordnandet av social- och hälsovårdstjänsterna. Under förhandlingarna i höst publicerar Institutet för hälsa och välfärd utvärderingsrapporterna om varje område.  

Social- och hälsovårdsministeriet publicerar en sammanställning av höstens förhandlingar vid årsskiftet. 

Det är nu fjärde gången som förhandlingarna ordnas. Den första övningen med social- och hälsovårdsministeriets förhandlingar hölls i samband med simuleringen av landskapsekonomin i februari 2018. 

Ytterligare information:

Kari Hakari, avdelningschef, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 0295 163 642, [email protected]
 

Back to top