Hyppää sisältöön
Media

Valtionavustuksen myöntäminen hoitojonojen purkamiseen

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 3.7.2002 21.00
Tiedote 196/2002

Valtioneuvosto on tänään antanut asetuksen tämän vuoden lisätalousarviossa myönnetyn, tutkimus- ja hoitojonojen purkamiseen tarkoitetun 25 miljoonan euron valtionavustuksen myöntämisperusteista. Asetus tulee voimaan 15. heinäkuuta 2002.

Valtionavustus voidaan myöntää sairaanhoitopiirejä ylläpitäville kuntayhtymille. Sitä on haettava elokuun loppuun mennessä, ja sairaanhoitopiirien on hakemuksessaan esitettävä valtionavustuslain mukaiset riittävät tiedot avustuksen suunnitellusta käytöstä. Avustuksen myöntämisperusteena on sairaanhoitopiirin alueen asukasmäärä kuitenkin siten, että näin saadun avustuksen määrä tarkistetaan erikoissairaanhoidon vuoden 2000 tarveindeksillä. Jos valtionavustuksen kokonaismäärä jaettaisiin asukasluvulla, avustus olisi 4,85 euroa henkilöä kohden. Indeksillä tarkistettuna avustuksen määrä vaihtelee 4,21 eurosta (Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri) 5,76 euroon asukasta kohden (Itä-Savon sairaanhoitopiiri).

Avustus on käytettävä kokonaisuudessaan tutkimus- ja hoitojonojen purkamisesta aiheutuviin kustannuksiin. Sairaanhoitopiirin on käytettävä yksi neljännes avustuksesta polikliinisten hoitotarpeen arviointijonojen ja polikliinisten tutkimus- ja hoitojonojen purkamiseen sekä kolme neljäsosaa leikkaus- ja hoitojonojen purkamiseen. Avustuksen myöntämistä koskeviin päätöksiin on tarkoitus sisällyttää tarkempia ehtoja siten, että osa ensiksi mainitusta osuudesta olisi käytettävä avohuollollisten mielenterveyspalveluiden ja mielenterveydellisen kuntoutuksen tukemiseen.

Sairaanhoitopiirin jäsenkuntien edellytetään rahoittavan osaltaan jonojen purkamista. Tässä tarkoituksessa avustusta saaneiden sairaanhoitopiirien on sovittava kuntayhtymään kuuluvien kuntien kanssa siitä, että sairaanhoitopiiri perii valtionavustuksella tuotetuista tai hankituista palveluista jäsenkunnilta puolet normaalista kuntalaskutuksesta.

Sosiaali- ja terveysministeriö myöntää avustuksen hakemusten perusteella. Jotta jonojen purkaminen voidaan aloittaa mahdollisimman nopeasti, STM myöntää avustuksen kahdessa samansuuruisessa erässä, joista ensimmäinen maksetaan tämän vuoden lokakuussa ja toinen ensi vuoden ensimmäisen vuosineljänneksen aikana. Sairaanhoitopiirien on raportoitava STM:lle saamansa valtionavustuksen käyttämisestä.

Sivun alkuun