Hyppää sisältöön
Media

Ministeri Hyssälä: Työhyvinvointi on kaikkien oikeus

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 29.4.2010 7.15
Tiedote -

"Työurien pidentäminen edellyttää uudenlaista, moniammatillista yhteistyötä. Eri alojen asiantuntijoiden on tulevaisuudessa huomioitava nykyistä laajemmin samanaikaisesti työterveyden edistäminen, sairauksien hoito ja työssä kuntoutuminen sekä erityisesti työpaikalla tapahtuva toiminta", painotti sosiaali- ja terveysministeri Liisa Hyssälä Kuormittavuuden hallinta työssä -seminaarin avajaispuheessa 29. huhtikuuta Helsingissä.

Seminaarissa pyritään laajasti keskustelemaan ja löytämään ratkaisuja kahteen merkittävään suomalaista työelämään koskettavaan sairausryhmään; tuki- ja liikuntaelinsairauksiin ja mielenterveydenhäiriöihin. Seminaarin järjestävät yhteistyössä sosiaali- ja terveysministeriön Työhyvinvointifoorumi, Masto-hanke ja Invalidisäätiö ORTON.

Ministerin mukaan jatkossa tarvitaan eri toimijoiden samansuuntaista näkemystä siitä, mikä tukee asiakkaan toimintakykyä parhaiten. "Arjen toiminnan perustaksi tarvitaan tietysti yhteistä tekemisen tahtoa, henkilö- ja rahoitusresursseja - kannattavasti ja sosiaalisesti kestävällä tavalla", hän hahmotteli.

Työhyvinvoinnin saavuttaminen on vahvasti riippuvainen työpaikkatason toiminnasta ja siitä, miten tietoisia työpaikoilla ollaan vastuista, velvollisuuksista ja oikeuksista. Työperäisten sairauksien ehkäisyn ja työterveyden edistämisen näkökulmasta työpaikoilla on lakisääteinen velvollisuus huolehtia työterveydestä ja työturvallisuudesta.

"Niin ikään jokainen henkilö työpaikalla huolehtii kokemuksensa, työnantajalta saamansa opetuksen sekä ammattitaitonsa mukaisesti niin omasta kuin muiden työntekijöiden turvallisuudesta ja terveydestä. Parhaimmillaan on kysymys luontevasta ja sujuvasta yhteispelistä työnantajan ja työntekijöiden kesken. Tästä yhteistoiminnasta on myös laissa säädetty", ministeri totesi.

"Työhyvinvointi on kaikkien oikeus - myös sairastuneiden. Suomessa on vahvaa osaamista ja asiantuntijuutta yksittäisten sairauksien hoidossa ja ennaltaehkäisyssä sekä kuntoutuksessa. Erityisen haasteellista tämä yhteistyö on silloin, kun kysymyksessä on henkilö, jolla on vielä työuraa paljon jäljellä", ministeri pohti.

Työhyvinvoinnin liittäminen eri sairausryhmiä koskevaan yhteiseen tarkasteluun on erityisen tervetullutta. "Työlääketiede ja useat tutkimukset ovat jo osoittaneet yleisiä ja yksittäisiä työterveyttä uhkaavia vaaratekijöitä. Ratkaisut ovat sen sijaan usein yksilöllisiä, koska ihminen on kokonaisuus, jossa kaikki toimintakyvyn osa-alueet vaikuttavat toisiinsa ja tätä kautta hänen elämänlaatuunsa", ministeri selvitti.

"Koko palveluverkon tulisi ymmärtää työurien pidentämisen tavoitteet ja tehdä aitoa yhteistyötä asiakkaan työuran pidentämiseksi", ministeri Hyssälä sanoi.

Lisätietoja

erityisavustaja Annika Saarikko, p. 040 7446770Liisa Hyssälä
Sivun alkuun