Hyppää sisältöön
Media

Kvalitetsrekommendation stöder en förbättring av de äldres välmående och servic

sosiaali- ja terveysministeriö
Utgivningsdatum 17.7.2013 5.00
Pressmeddelande -

Den förnyade kvalitetsrekommendationen för att trygga ett bra åldrande och förbättra servicen offentliggjordes den 17 juli under evenemanget SuomiAreena i Björneborg.

Social- och hälsovårdsministeriet och Finlands Kommunförbund har förnyat kvalitetsrekommendationen för att trygga ett bra åldrande och förbättra servicen. Målsättningen är att trygga en så frisk och funktionsduglig ålderdom som möjligt. En funktionsduglig ålderdom förbättrar livskvaliteten, minskar behovet av social- och hälsovårdstjänster och hämmar en ökning av vårdkostnaderna.

I kvalitetsrekommendationen har man utnyttjat den senaste forskningen och beaktat förändringar i samhället. Målet är att stöda kommunerna i förändringen av befolkningsstrukturen och i verkställandet av äldreomsorgslagen. Den nya lagen trädde i kraft i början av juli. SHM och Kommunförbundet ansåg att det är viktigt att kommunerna i hela sin verksamhet förbereder sig på förändringarna av åldersstrukturen och tryggar kvalitativa och rättidiga tjänster för äldre. Kvalitetsrekommendationen stöder kommunernas beslutsfattare i denna uppgift. Den är avsedd att användas även av leverantörer av social- och hälsovårdstjänster och aktörer inom den tredje sektorn.

Utöver de äldres hälsa och funktionsförmåga behandlar kvalitetsrekommendationen deltagande, boende, service samt omsorgs- och vårdtjänsternas personal och ledning.Rekommendationer och målsättningar för dessa presenteras, och verkställandet följs upp både nationellt och lokalt.

Kvalitetsrekommendationen betonar en förstärkning av de äldres deltagande. Det behövs ett genuint samarbete så att de äldre får komma till tals i all utvecklingsverksamhet och allt beslutsfattande.

Servicestrukturen och tillvägagångssätten i kommunerna bör ändras så att stödet till hemmen ökar och blir mångsidigare. Det är särskilt viktigt att öka olika rehabiliteringstjänster. Att klara sig hemma så länge som möjligt är de äldres egen önskan. Kvalitetsrekommendationen framhäver även födans och motionens viktiga roll som centrala delfaktorer för välmående.

Inom omsorgs- och vårdtjänsterna behövs tillräckligt med personal som motsvarar klienternas funktionsförmåga och servicebehov. Kvalitetsrekommendationen innehåller en rekommendation om en koncentrering av personalen inom hemvården och om personalmätningar inom effektiverat serviceboende, institutionsvård och långvarig vård på hälsovårdscentraler.

Verkställandet ska följas upp systematiskt. Social- och hälsovårdsministeriet följer noga upp personalantalet och utvecklingen av uppgiftsstrukturen bland annat via uppföljningsenkäter om äldreomsorgslagen. Information om personalmätningar har samlats in innan lagen trädde i kraft och följande insamling kommer att ske hösten 2014.

Kvalitetsrekommendationen har utarbetats av en bredbasig arbetsgrupp.

Ytterligare information

direktör Päivi Voutilainen, SHM, tfn 0295 163 403
regeringsråd Riitta Kuusisto, SHM, tfn 0295 163 401
vice verkställande direktör Tuula Haatainen, Kommunförbundet, tfn 040 334 5813
direktör Tarja Myllärinen, Kommunförbundet, tfn 050 596 9866På vår webbplats

Laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi (Julkaisuja 2013:11)

Godkännande av lagstiftningen som berör de äldre (den s.k. äldreomsorgslagen)  

Sivun alkuun