перейти к содержанию
Медиа на финском языке

Beredningen av ibruktagandet av en applikation som spårar smittkedjor fortsätter - propositionen som gäller framskridandet ute på remiss

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 28.4.2020 16.11
Pressmeddelande 110/2020

Social- och hälsovårdsministeriet har berett en proposition om framstegen för ibruktagande av en mobilapplikation i Finland som stöd för spårning av coronavirussmittor. En proposition är nu ute på remiss fram till 5.5.2020.

I propositionen beskrivs verksamhetsmodellen och ramarna för applikationen samt de frågor som ska preciseras under den fortsatta beredningen. 

Enligt propositionen är det med hjälp av applikationen möjligt att snabbare identifiera personer som utsatts för coronavirus, rikta testerna och på ett effektivare sätt bryta smittkedjorna.

Användningen av applikationen baserar sig på frivillighet och respekterar individens dataskydd

En applikation som stöder spårning av smittkedjor samt dess bakgrundssystem ska genomföras så att de grundläggande fri- och rättigheterna, dataskyddet och informationssäkerheten tillgodoses.

Det är frivilligt att ta i bruk applikationen och behandlingen av uppgifterna ska basera sig på personernas samtycke. Applikationen ska använda bluetooth-teknik för mobila apparater för att spara information om de nära kontakterna med smartenheten.  Lokaliseringsuppgifter används inte i applikationen.

Lagen om smittsamma sjukdomar förpliktar de smittade att ge uppgifter om personer som eventuellt utsatts för smitta. Med hjälp av mobilapplikationen kan man nå de exponerade snabbare och i större utsträckning. Med hjälp av applikationen får människor också anvisningar och kan själva anmäla sin exponering till hälso- och sjukvården.

Avsikten med applikationen, behörigheten i anslutning till den och behandlingen av personuppgifter ska regleras genom lagstiftning. Applikationens funktionalitet preciseras i samarbete med aktörerna inom hälso- och sjukvården.

Utgångspunkten är att applikationen ska vara till nytta för att spåra och behandla smitta, och användningen av applikationen ska upphöra när epidemin avstannar.

Ytterligare information

Minna Saario, direktör, [email protected]

Back to top