Hyppää sisältöön
Media

Kela saa jatkossa luovuttaa kunnille tiedon rintamaveteraaneista

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 10.4.2014 10.16
Tiedote -

Kansaneläkelaitos (Kela) saa jatkossa luovuttaa tiedot rintamalisää saavista henkilöistä heidän kotikunnalleen. Tarkoitus on parantaa sekä kunnan mahdollisuuksia järjestää rintamaveteraanien kuntoutusta että veteraanien mahdollisuuksia saada tietoa kuntoutuksesta ja muista palveluista. Samalla varmistetaan, että kuntoutukseen ja muihin rintamaveteraanien palveluihin varattua määrärahaa ei jää käyttämättä sen takia, että kuntoutukseen oikeutettuja veteraaneja ei tavoiteta.

Erityisesti suurissa kunnissa palveluihin oikeutettujen rintamaveteraanien löytäminen on osoittautunut vaikeaksi, koska salassapitosäännökset ovat estäneet Kelaa luovuttamasta kunnille tietoa kunnan alueella asuvista veteraaneista. Kelalla on tiedot rintamaveteraaneista, koska se maksaa heille kuukausittain rintamalisää.

Kunta saa jatkossa Kelalta rintamalisää saavan henkilön nimen ja henkilötunnuksen. Kunnalla ei ole oikeutta luovuttaa tietoja eteenpäin tai käyttää niitä muuhun tarkoitukseen kuin kuntoutuksen ja sitä tukevien muiden avopalvelujen järjestämiseen.

Hallitus esitti asiaa koskevan lain vahvistamista torstaina 10. huhtikuuta. Tasavallan presidentin on tarkoitus vahvistaa laki perjantaina ja se tulee voimaan 1. toukokuuta 2014. Kela luovuttaa tiedot kunnille ensimmäisen kerran viimeistään kuukauden kuluttua lain voimaantulosta.

Lisätietoja

hallitussihteeri Pia Nissinen, p. 02951 63186, [email protected]Muualla palvelussamme

Rintamasotilas- ja veteraanietuudet  

Sivun alkuun