перейти к содержанию
Медиа на финском языке

Koronatartuntojen määrä kasvussa koko heinäkuun ja lähes koko Suomessa

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 29.7.2021 10.00
Tiedote
Koronavirus

Uusien koronatapausten määrä on kasvussa jo viidettä viikkoa. Viikolla 29 (19.-25.7.) uusia tapauksia todettiin yhteensä 2895. Tapausmäärä on lähes 30 prosenttia korkeampi kuin edellisellä viikolla. Koronatestejä tehtiin valtakunnallisesti noin 116 600 ja positiivisten näytteiden osuus oli 2,5 prosenttia.

14 vuorokauden ilmaantuvuusluvut ovat kasvussa melkein kaikissa sairaanhoitopiireissä:19 sai-raanhoitopiirissä 21:stä. Covid-19-tapausten osuus oli 93 sataatuhatta asukasta kohden. Tehollisen tartuttavuusluvun arvio on pysynyt samana kuin viime viikolla 1,0-1,25 (90% todennäköisyysväli). Ulkomailta tulleiden tartuntojen osuus on noin 10 prosenttia.

Epidemia leviää edelleen nuorten aikuisten keskuudessa. Viikolla 29 yli puolet kaikista tartunnoista todettiin 10-29 -vuotiailla, erityisesti 18-21 -vuotiailla nuorilla. Karanteeniin asetettiin viime viikolla 5 952 henkilöä. Karanteenimääräyksiä annettiin suunnilleen saman verran kuin edellisellä viikolla.

Tartuntaketjut ovat kesäaikana kasvaneet suuremmiksi. Jäljityksestä on tullut vaikeampaa ja pai-koin ruuhkautunutta. 67 prosentissa tapauksista tartunnanlähde saatiin kuitenkin vielä selvitettyä. Altistumisia on tapahtunut erilaisissa vapaa-ajan tapahtumissa, ravitsemisliikkeissä ja myös ulkotiloissa pidetyissä juhlissa ja yleisötilaisuuksissa. Koronavirukselle altistuneiden on lain mukaan autettava viranomaisia tartunnanjäljityksessä ja noudatettava heidän ohjeitaan, jotta tartuntaketjujen muodostuminen saadaan katkaistua viiveettä. Juuri nyt on erittäin tärkeää, että myös nuoret ja työikäiset henkilöt huomioivat omassa käyttäytymisessään tartunnan mahdollisuuden, jotta yhteis-kunnan sulkutoimilta voitaisiin välttyä. 

Sairaalahoidon tarve loivassa nousussa

Suomessa noin 65 % väestöstä on saanut ainakin yhden rokoteannoksen ja täyden suojan, eli kaksi rokoteannosta, on saanut 32 % väestöstä. Koronarokotusten ansiosta sairaalahoidon tarve ei enää kasva samaa tahtia kuin aiemmin pandemian aikana. Tähän vaikuttaa riskiryhmien hyvä rokotuskattavuus. Vanhimmissa ikäryhmissä koronan ilmaantuvuus ja tautiin liittyvät kuolemantapaukset ovat laskeneet erittäin alhaiselle tasolle. 

Koronapotilaita oli 28.7.2021 sairaanhoitopiirien oman ilmoituksen mukaan sairaalahoidossa yhteensä 57, joista perusterveydenhuollon osastoilla 3, erikoissairaanhoidon osastoilla 48, ja teho-osastoilla 6 potilasta. Sairaalahoitoa tarvitsevissa korostuvat valtakunnallisesti katsottuna nuoret aikuiset ja rokottamattomat potilaat. 

Koko epidemian aikana tautiin liittyviä kuolemia on ilmoitettu 28.7.2021 mennessä yhteensä 982. 

Epidemiologista tilannetta seurataan viikoittain. Tilannekatsaus julkaistaan torstaisin klo 10.
Tänään julkaistu epidemian seurantaraportti sekä edelliset raportit ovat luettavissa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) sivuilla. 

Lisätietoja:
 

Kari Hakari, osastopäällikkö, STM, [email protected] 
Mika Salminen, johtaja, THL, [email protected]

Back to top