перейти к содержанию
Медиа на финском языке

Social- och hälsovårdsministeriet och Institutet för hälsa och välfärd informerar
Epidemiläget har förbättrats i regionerna – andelen smittor från utlandet ökar

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 24.6.2021 10.00 | Publicerad på svenska 24.6.2021 kl. 13.39
Pressmeddelande 186/2021

Antalet fall av covid-19 per vecka i hela landet har minskat till cirka en tredjedel jämfört med den första veckan i maj. Förra veckan (14–20.6) stannade dock minskningen av nya fall upp. 514 nya fall registrerades i registret över smittsamma sjukdomar, vilket är ungefär 40 färre jämfört med föregående vecka. 

I 27 procent av de nya smittfallen var personen i karantän när smittan konstaterades. I de nya smittfallen har andelen smittor från utlandet ökat. 33 procent av de nya smittorna har kommit från utlandet, medan andelen förra veckan var 19 procent.

Under de två senaste veckorna (7–20.6.) förekom 19 nya smittfall per hundratusen invånare och under de två föregående veckorna 29. 

Epidemiläget har förbättrats avsevärt i de flesta regioner under den senaste månaden. I de flesta regioner konstateras det för närvarande få eller inga smittor alls. Endast Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt befinner sig i epidemins accelerationsfas. De övriga sjukvårdsdistrikten befinner sig huvudsakligen på basnivån, några kommuner befinner sig i accelerationsfasen.

Det effektiva reproduktionstalet uppskattas fortfarande vara under ett, 0,55–0,75 (sannolikhetsintervallet 90 %).

Antalet patienter som får sjukhusvård minskar ytterligare

Enligt sjukvårdsdistriktens anmälan vårdades den 23 juni 2021 sammanlagt 33 covid-19-patienter på sjukhus, av vilka 4 vårdades på avdelningar inom primärvården, 24 på avdelningar inom den specialiserade sjukvården och 5 på intensivvårdsavdelningar. 

Också enligt prognosen för den kommande veckan kommer patientantalen inom den specialiserade sjukvården och intensivvården fortsätta att minska i hela landet.

Sammanlagt 969 dödsfall till följd av covid-19 hade rapporterats fram till den 23 juni 2021.

Viktigt att gå testa sig också vid lindriga symtom och att vaccinera sig när det är ens egen tur

Antalet coronavirustester har minskat något. Vecka 24 gjordes nästan 90 000 tester, vilket är över 6 000 färre än förra veckan. Andelen positiva tester är 0,6 procent, det vill säga på samma nivå som förra veckan.

Det är viktigt att gå och testa sig vid minsta symtom och följa rekommendationerna i bekämpningen av smitta. 

Det lönar sig också att gå och vaccinera sig, när det är ens egen tur. Coronavaccinerna ger ett bra skydd mot coronavirussjukdomen och dess allvarliga sjukdomsformer. I hela landet har cirka 56 procent av befolkningen fått minst en dos vaccin och 16 procent har fått två doser. 

Epidemiläget följs upp också under sommaren

Den epidemiologiska situationen kommer att följas upp under hela sommaren. Lägesrapporten publiceras på torsdagar kl. 10. 

Den uppföljningsrapport om epidemin som publicerats i dag samt de tidigare rapporterna finns på Institutet för hälsa och välfärds webbplats. 

Ytterligare information

Otto Helve, överläkare, Institutet för hälsa och välfärd, [email protected] (epidemiläget)
Simopekka Vänskä, specialforskare, Institutet för hälsa och välfärd, [email protected] (prognosmodeller)
Liisa-Maria Voipio-Pulkki, strategidirektör, social- och hälsovårdsministeriet, [email protected] (arbetsgruppen för lägesbilder och modeller)
Pasi Pohjola, direktör, social- och hälsovårdsministeriet, [email protected] (arbetsgruppen för lägesbilder och modeller)
Mia Kontio, ledande sakkunnig, Institutet för hälsa och välfärd, [email protected] (vaccinationer)

Back to top