перейти к содержанию
Медиа на финском языке

Ravitsemisliikkeiden rajoituksia koskevan tartuntatautilain määräaikaisen pykälän voimassaolo jatkuu helmikuun loppuun 2021

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 1.10.2020 14.39
Tiedote 223/2020

Hallitus on antanut 1. lokakuuta esityksen eduskunnalle laiksi tartuntatautilain väliaikaisesta muuttamisesta. Muutoksella on jatkettu ravitsemisliiketoiminnan rajoituksia koskevien säännösten voimassaoloa. Aiemman lain viimeinen voimassaolopäivä on 31.10.2020.

Ravitsemisliiketoimintaa koskevat rajoitukset lisättiin toukokuussa tartuntatautilakiin väliaikaisesti lisättyyn 58 a §:ään. Nyt lain ja väliaikaisen pykälän voimassaoloa jatkettaisiin sisältöä muuttamatta 1.11.2020–28.2.2021. 
 
Lailla säädettäisiin edelleen välttämättömistä rajoituksista, jotka koskevat ravitsemistoimintaa koronavirusepidemian aikana.  Taustalla on hallituksen hybridistrategia, jonka tarkoitus on hillitä epidemiaa tehokkaasti mahdollisimman vähän ihmisiä, yrityksiä, yhteiskuntaa ja perusoikeuksien toteutumista haittaavasti.

Tartuntatautilain väliaikaisten säännösten voimassaoloa on jatkettava, jotta ravitsemisliiketoimintaa koskevat yleiset velvollisuudet säilyisivät voimassa lokakuun lopun jälkeen ja valtioneuvosto voisi edelleen säätää tarkemmista rajoituksista asetuksilla. Tuorein näistä asetuksista annettiin 30.9.2020.

Lisätietoja:

Hallitusneuvos Ismo Tuominen, [email protected]

Back to top