перейти к содержанию
Медиа на финском языке

Social- och hälsovårdsministeriet och Institutet för hälsa och välfärd informerar
Under vecka 3 52 000 nya coronafall i Finland, behovet av intensivvård har börjat minska

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 27.1.2022 10.00 | Publicerad på svenska 27.1.2022 kl. 11.24
Pressmeddelande 22/2022

Under vecka 3 rapporterades det i Finland 52 000 nya coronavirusfall jämfört med 57 000 nya fall den föregående veckan. Inom intensivvården har antalet covid-19-patienter minskat i hela landet, medan antalet förblivit oförändrat inom övrig specialiserad sjukvård. Att ta den tredje vaccindosen är särskilt viktigt för personer som fyllt 60 år och för riskgrupperna.

Under de senaste två kalenderveckorna (10–23.1) rapporterades 1963 nya smittfall per hundratusen invånare. Under de två föregående veckorna rapporterades 1834 smittfall per hundratusen invånare.  

Den 26 januari vårdades sammanlagt 350 patienter inom den specialiserade sjukvården jämfört med 363 patienter den 19 januari. På intensivvårdsavdelningarna vårdades 48 patienter den 26 januari jämfört med 64 patienter den föregående veckan. Under vecka 3 togs det in 33 nya coronapatienter för intensivvård, vilket är en tydlig minskning jämfört med den föregående veckan då det togs in 60−61 nya patienter till intensivvården. Antalet patienter på bäddavdelningarna inom den specialiserade sjukvården har stannat på samma höga nivå: Den 26 januari var antalet 302 jämfört med 299 veckan innan. Uppskattningsvis 24 procent av coronapatienterna på bäddavdelningarna inom den specialiserade sjukvården var på sjukhus huvudsakligen av någon annan orsak. Denna andel var 17 procent när det gäller de coronapatienter som fick intensivvård.

Totalt 1 894 dödsfall till följd av covid-19 hade rapporterats till registret över smittsamma sjukdomar fram till den 26 januari 2022. Under fjorton dygn (13–26.1) har det rapporterats sammanlagt 206 dödsfall, varav 86 procent har gällt personer över 70 år.

Fortfarande smittas också många av dem som är vaccinerade, men vaccinationerna skyddar mycket bra mot allvarliga symtom. Under tiden september-december har personer som inte är vaccinerade tagits in för specialiserad sjukvård 14 gånger oftare än personer som fått båda vaccindoserna, och för intensivvård 27 gånger oftare. Den tredje vaccindosen rekommenderas särskilt till personer som fyllt 60 år och till de som hör till en riskgrupp.

Fram till den 26 januari har 86,7 procent av 18 år fyllda och äldre i Finland fått åtminstone den första vaccindosen, 84,1 procent åtminstone två vaccindoser och 51,4 procent tre vaccindoser. Under den senaste veckan (20–26.1) har vaccinationstäckningen för tredje dosen ökat med uppskattningsvis 6,7 procentenheter. Vaccinationstäckningen ökar nu en aning långsammare. Vaccinationstäckningen för den tredje dosen ökade nämligen med 9,2 procentenheter den föregående veckan.  

Under vecka 3 togs det över 164 000 tester, och av dem var ungefär en tredjedel positiva.  Talen är på samma nivå som föregående veckan. Den här veckan meddelas inget effektivt reproduktionstal på grund av svårigheten att skilja på förändringen i incidensen och förändringarna i registreringen samt problemen med överföringarna av uppgifterna om sjukhusvården. 

Kriterierna för samhällsspridning uppfylls fortfarande i hela Finland.

Det epidemiologiska läget redovisas varje vecka. Institutet för hälsa och välfärd publicerar de viktigaste uppgifterna om uppföljningen av coronaepidemin på denna rapporteringssida


Ytterligare information:

Liisa-Maria Voipio-Pulkki, ledande sakkunnig, social- och hälsovårdsministeriet, [email protected]
Taneli Puumalainen, avdelningschef, social- och hälsovårdsministeriet, [email protected] 
Mika Salminen, Institutet för hälsa och välfärd, [email protected]
Mia Kontio, ledande sakkunnig, [email protected]

Back to top