Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Finland ansluter sig till det elektroniska utbytet av information om social trygghet inom EU/EES-området

Social- och hälsovårdsministeriet
9.12.2019 11.45
Nyhet
Sormet tietokoneen näppäimistöllä

EU och EES-länderna håller på att övergå till ett elektroniskt utbyte av information vid behandlingen av socialtrygghetsförmåner för personer som rör sig från ett land till ett annat. För detta ändamål inför socialförsäkringsinstitutionerna det så kallade EESSI-systemet (Electronic Exchange of Social Security Information).

Syftet med EESSI-systemet är att göra informationsgången mellan de myndigheter som ansvarar för social trygghet smidigare och att påskynda tillgodoseendet av medborgarnas sociala trygghet. Systemet införs stegvis i EU/EES-länderna.

I Finland har EESSI-systemet tagits i bruk av olycksfallsförsäkringscentralen. Olycksfallsförsäkringscentralen anslöt sig till det elektroniska informationsutbytet i fråga om ersättningar för olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar i början av december 2019. Systemet kommer också att införas inom de andra områdena av social trygghet.

Behandlingen av förmåner mellan länderna blir smidigare

Det elektroniska utbytet av information gör handläggningen smidigare och utbetalningen av socialtrygghetsförmåner snabbare. Dessutom säkerställer det en informationssäker behandling av uppgifterna.

Inom EESSI-systemet finns det för socialtrygghetsförmånerna standardiserade elektroniska handlingar på alla EU-språk. På detta sätt säkerställs det att informationen behandlas på ett enhetligt sätt och i enlighet med gemensamt överenskomna rutiner.

Omkring 15 000 organisationer som verkställer social trygghet i 32 länder övergår stegvis till systemet som ersätter det nuvarande informationsutbytet på papper. I praktiken måste användningen av både pappersblanketter och det elektroniska systemet upprätthållas parallellt tills EESSI har införts i alla länder som ingår i systemet.  

Ytterligare information:

Marja-Terttu Mäkiranta, regeringsråd, tfn 0295 163 170, [email protected]

Tillbaka till toppen