Hoppa till innehåll
Media

Social- och hälsovårdsministeriet och miljöministeriet: Anvisning för reparationsprojekt i bostadshus under coronaepidemin

miljöministerietsocial- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 15.4.2020 15.48
Pressmeddelande

Statsrådets begränsningar för att bekämpa spridningen av coronaepidemin inverkar också på planeringen och genomförandet av reparationsprojekt i byggnader.

Social- och hälsovårdsministeriet och miljöministeriet har utarbetat anvisningar som beskriver vilka saker som ska beaktas i reparationsprojekt under coronaepidemin. Anvisningen tillämpas när det finns invånare i reparationsobjektet under den tid reparationen pågår.  

Syftet med anvisningen är att förebygga spridning av sjukdomen i samband med reparationsprojekt samt att skydda hälsan hos arbetstagarna och de personer som befinner sig i de byggnader som ska repareras. 

Anvisningen gäller i första hand husbolagens behov, men den kan till tillämpliga delar också användas vid reparationer av egnahemshus. Vid reparation och nybyggnad av tomma bostäder ska man beakta smittorisken mellan arbetstagarna.   

Anvisningen baserar sig på läget den 9 april 2020 och den uppdateras vid behov.

Utöver social- och hälsovårdsministeriet och miljöministeriet har Valvira, regionförvaltningsverket, Institutet för hälsa och välfärd, Fastighetsförbundet, Suomen Isännöintiliitto, Finska egnahemsförbundet, Rakli och Byggnadsindustrin deltagit i beredningen av anvisningen.

Ytterligare information

Vesa Pekkola, konsultativ tjänsteman, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 0295 163 282, [email protected]
Kirsi Martinkauppi, regeringsråd, miljöministeriet, tfn 0295 250 177, [email protected]

Tillbaka till toppen