Hoppa till innehåll
Media

Social- och hälsovårdsreformen: 190 miljoner euro i statsunderstöd för utvecklande av tjänsterna

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 17.1.2020 12.04
Pressmeddelande 4/2020

Social- och hälsovårdsministeriets utlyser statsunderstöd som kan sökas från och med måndagen den 20 januari. Det handlar om två utlysningar som båda anknyter till social- och hälsovårdsreformen. Den ena gäller finansiering för funktionell utveckling av tjänster och den andra projekt som stöder beredningen av strukturreformen inom social- och hälsovården.

År 2020 fördelas 70 miljoner euro till regionerna från programmet Framtidens social- och hälsocentral. I utlysningen 2020 prioriteras särskilt åtgärder som främjar tillgången till tjänster inom primärvård, socialvård, mentalvård och multiprofessionell rehabilitering.

”Under januari och februari ska social- och hälsovårdsministeriet ordna en diskussion med varje region om utvecklandet av social- och hälsovården. Skillnaderna mellan tjänsterna för dem som bor på olika håll i Finland är stora, och vi vill beakta regionala särdrag. Dessa understöd är avsedda för att utveckla tjänsternas innehåll och förbättra tillgången till tjänster”, konstaterar familje- och omsorgsminister Krista Kiuru.

Finansieringen för strukturreformen är avsedd för frivilligt regionalt samarbete och gemensam beredning. Totalt delas det ut 120 miljoner euro.

Statsunderstöd beviljas i synnerhet för utveckling och förenhetligande av uppgiften att ordna social- och hälsovårdstjänster. Vid beviljande av understöd bedöms särskilt projektets samhälleliga och ekonomiska effekter samt projektets allmänna betydelse. Med understöden kan man fortsätta att utveckla de regionala lösningar som inleddes under Sipiläs regering.

”I regionerna har det gjorts mycket arbete för att utveckla strukturer och informationssystem. Det är viktigt att det blir så få avbrott som möjligt i utvecklingsarbetet”, betonar minister Kiuru.

Finansieringen kan sökas av kommuner och samkommuner. Statsunderstöd beviljas för projekt som genomförs gemensamt av flera kommuner. I regel förutsätts att projektet omfattar minst 80 procent av landskapets befolkningsunderlag. Understöden beviljas av social- och hälsovårdsministeriet. I bedömningen av projektförslagen deltar också finansministeriet, i synnerhet när det gäller de ekonomiska konsekvenserna och konsekvenserna för produktiviteten.

Ansökningstiden för statsunderstöden är 20.1 –31.3.2020. En ansökningsguide och ansökningsanvisningar publiceras måndagen den 20 januari 2020 på adressen soteuudistus.fi/sv

Läs mer

Ytterligare information

Laura Lindeberg, minister Kiurus specialmedarbetare, tfn 0295 163 109, [email protected]
Pasi Pohjola, direktör, social- och hälsovårdsministeriets avdelning för styrning av social- och hälsovården, tfn 0295 163 585, [email protected]

Tillbaka till toppen