Hoppa till innehåll
Media

Ny besvärsnämnd för social trygghet inleder sin verksamhet i januari

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 16.11.2017 13.27
Pressmeddelande

Besvärsnämnden för utkomstskyddsärenden slås samman med besvärsnämnden för social trygghet. Den sammanslagna besvärsnämnden ska heta besvärsnämnden för social trygghet.

Regeringen föreslog torsdagen den 16 november att den lag som gäller detta ska stadfästas. Avsikten är att republikens president ska stadfästa lagen på fredagen. Lagen träder i kraft den 1 januari 2018.

Målet med sammanslagningen av besvärsnämnden för social trygghet och besvärsnämnden för utkomstskyddsärenden är bl.a. att hålla handläggningstiderna för besvär skäliga. Besvärsnämnderna kan inte på egen hand göra något för att påverka antalet besvär, men trots det måste handläggningstiderna för besvären hållas skäliga, så att medborgarnas rättsskydd tillgodoses. Under de senaste åren har det skett en kraftig ökning i antalet besvär till nämnderna. Handläggningstiderna för besvären har också blivit längre, även om de i nuläget ändå fortfarande är skäliga.

Nämndernas medlemmar ska redogöra för sina bindningar

Samtidigt förenhetligas behörighetsvillkoren för alla medlemmar i nämnderna. Första besvärsinstanser i ärenden som gäller socialförsäkringens utkomstskydd är besvärsnämnden för arbetspensionsärenden, besvärsnämnden för olycksfallsärenden och besvärsnämnden för social trygghet.

Medlemmarna i besvärsnämnderna ska i fortsättningen redogöra för sina bindningar på det sätt som lagen kräver. Avgångsåldern för medlemmarna i besvärsnämnderna höjs till 70 år. Bakgrunden till förslaget är den pensionsreform som trädde i kraft vid ingången av 2017 och som innebär att pensionsåldern i arbetspensionssystemet gradvis höjs med två år. Behörighetsvillkoren för medlemmarna i alla besvärsnämnder för ärenden som gäller utkomstskydd förenhetligas dessutom så att det krävs att alla medlemmar är förtrogna med socialförsäkringsfrågor.

Ytterligare information

Erik Strömberg, regeringsråd, tfn 0295 163 190, [email protected]

Korrigering av pressmeddelandet 1.12 kl. 12.55: Republikens president stadfäste lagen 1.12.2017.

Tillbaka till toppen