Hoppa till innehåll
Media

Social- och hälsovårdsministeriet delade ut statsunderstöd för mathjälp och för stöd till personer med alkohol- och drogberoende

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 16.10.2017 12.26
Pressmeddelande 139/2017

Social- och hälsovårdsministeriet har beviljat statsunderstöd på sammanlagt två miljoner euro för mathjälp och för stöd till personer med alkohol- och drogberoende. Hälften av beloppet gick till tio aktörer av olika storlek för stöd till personer med alkohol- och drogberoende. En del av aktörerna är verksamma också på lokal nivå. Andra hälften beviljades tre riksomfattande aktörer som ordnar mathjälp till människor i behov av särskilt stöd.

Statsunderstöd till organisationer ingick i statsbudgeten för 2017 genom riksdagens beslut. Ansökningstiden var 5.6–22.6.2017. Sammanlagt 16 ansökningar för stöd till personer med alkohol- och drogberoende och sju ansökningar för mathjälp lämnades in inom utsatt tid.

Stöd till alkohol- och drogmissbrukare

Tio organisationer på olika håll i Finland fick stöd för att hjälpa personer med alkohol- och drogberoende. Projekt genomförs av A-klinikstiftelsen (375 600 euro), Stiftelsen Diakonissanstalten i Helsingfors (230 000 euro), Sovatek-säätiö sr (128 000 euro), Helsingfors Gästhem och Natthärbärgen rf (50 000 euro), Kalliolan kannatusyhdistys ry (10 000 euro), Uppsökande stödtjänster för unga i Österbotten (UsÖ) (60 000 euro), KRIS-Etelä-Suomi ry (5400 euro), Myllyhoitoyhdistys ry (55 000 euro), HYKAA-A-Kilta ry i Esbo (26 000 euro) och Maahanmuuttajien päihde ja mielenterveysongelma ry (60 000 euro).

En del av dessa organisationers verksamhet sker på samma geografiska områden och därför har dessa projekt ålagts samarbetsskyldighet för att undvika överlappande verksamhet. Man stödjer också samarbetet mellan olika städer för att de bästa verksamhetsmodellerna ska spridas och utvecklingsarbete ska kunna göras tillsammans.

Med hjälp av sina projekt stödjer organisationerna på ett pragmatiskt sätt de alkohol- och drogmissbrukare som har det sämst ställt genom att föra ut tjänster till gatorna och hemmen samt genom att utveckla dagcenterverksamheten med låg tröskel. De som är i behov av hjälp stöds på många olika sätt och de ska vid behov göras delaktiga av andra tjänster och ges vård. Uppsökande alkohol- och drogarbete sker också bland invandrare. Genom statsunderstöd stöds förutom uppsökande arbete också gruppverksamhet hos personer som får rehabilitering för missbrukare, t.ex. unga och de som friges från fängelset, samt verksamhet och social rehabilitering som stödjer och upprätthåller ett nyktert liv. I verksamheten ingår också att människor som har egen erfarenhet av missbruksproblem ger kamratstöd.

Mathjälp till personer i behov av särskilt stöd

Stöd för genomförande av mathjälp delades ut till tre riksomfattande organisationer: Samaria rf (790 000 euro), Adra Finland säätiö sr (75 000 euro) och Finlands Röda Kors (135 000 euro). Statsunderstödstagarna har ålagts samarbetsskyldighet för att undvika överlappningar.

Statsunderstödet riktas till stödjandet och utvecklandet av regional och lokal mathjälpsverksamhet. Understödet används för kostnader för hämtning och utdelning av mat, lokalkostnader, anskaffning av kylanläggningar, kylcontainrar och kylsläp samt för lönekostnader. Med understödet stöds också anskaffningen av en buss som ska byggas för att användas vid utdelning av mat. Bussen ska användas gemensamt av organisationerna i huvudstadsregionen.

Ytterligare information:

Matti Pulkkinen, konsultativ tjänsteman, tfn 02951 63199 (stöd för mathjälp)
Elina Kotovirta, konsultativ tjänsteman, tfn 02951 63199 (stöd till personer med alkohol- och drogberoende)

Tillbaka till toppen