Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Rätten att använda yrkesbeteckningen utbildad psykoterapeut tydliggörs

Social- och hälsovårdsministeriet
5.7.2018 14.27
Pressmeddelande 105

För att en psykoterapeut ska få arbeta som en yrkesutbildad person med skyddad yrkesbeteckning i Finland krävs att Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården har beviljat personen rätt att använda yrkesbeteckningen. Rätten att använda yrkesbeteckningen preciserades genom att statsrådet beslutade om en förordningsändring den 5 juli.

Förordningen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården preciseras så att den krävda erfarenheten av mentalvårdsarbete eller motsvarande uppgifter ska ha skaffats efter den grundutbildning som anges i förordningen och före inledandet av psykoterapeututbildningen. Till bestämmelsen har också fogats en hänvisning till sådana universitet som avses i universitetslagen. 

För att en person ska få använda yrkesbeteckningen krävs att han eller hon efter lämplig grundutbildning har genomgått psykoterapeututbildning vid ett universitet eller psykoterapeututbildning som ett universitet har ordnat tillsammans med en annan utbildningsorganisation. Innehållet i den finländska psykoterapeututbildningen beskrivs i huvuddrag i 2 a § i förordningen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården. En förutsättning för rätten att använda yrkesbeteckningen är utöver de övriga krav som nämns i bestämmelsen minst två års erfarenhet av mentalvårdsarbete eller motsvarande uppgifter. 

En yrkesutbildad person kan beviljas rätt att använda yrkesbeteckningen, och på personens egen ansökan antecknas han eller hon i centralregistret över yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (Terhikki).

Ändringen av förordningen gör att bestämmelsens ordalydelse börjar motsvara det ursprungliga syftet med bestämmelsen och sedan länge etablerad praxis.  

Ändringen påverkar inte de psykoterapeuter som redan har fått rätt att använda yrkesbeteckningen utbildad psykoterapeut.

Ytterligare information:

Eila Mustonen, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 163 460

Uppdaterad 31.7.2018: Ändringen påverkar inte de psykoterapeuter som redan har fått rätt att använda yrkesbeteckningen utbildad psykoterapeut.

Tillbaka till toppen