Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Försöken med servicesedlar fortsätter under 2019

Social- och hälsovårdsministeriet
3.10.2018 15.08
Pressmeddelande 139/2018

Statsunderstöd till ett belopp av 10,5 miljoner euro har beviljats för försöken med servicesedlar. I enlighet med den riktlinje som ministerarbetsgruppen för reformer drog upp i augusti kan de pågående försöken med servicesedlar därmed fortsätta under 2019. Att försöken med servicesedlar fortsätter bidrar till att trygga en smidig övergång från försöken med servicesedlar till de regionala pilotförsöken med valfrihet i enlighet med valfrihetslagen under nästa år.

Försöken pågår i tio olika landskap, och uppdelade enligt innehåll är försöken sammanlagt 15 till antalet. Valfriheten testas genom användning av servicesedlar inom social- och hälsovårdstjänster på basnivå (s.k. social- och hälsocentraler), inom mun- och tandvården och med en personlig budget.

I början av september i år hade 30 000 social- och hälsocentralskunder och 5 000 mun- och tandvårdskunder använt sig av valfriheten i försöken. Övergången av kunder till privata tjänsteproducenter har varit fortlöpande, men under 2018 har takten mattats av. Sjuttio kunder har hittills valt att använda sig av en personlig budget för ordnandet av tjänsterna. Försöken med personlig budget inleddes under våren 2018, och efter sommaren inleddes rekryteringen av kunder till dem.

I projekten tillämpas den gällande lagen om servicesedlar inom social- och hälsovården (569/2009). Försöken har varit en del av statsrådets spetsprojekt Kundorienterad service, som avslutas den 31 december 2018.

Beviljande av statsunderstöd

Strävan mot de mål som sattes upp för spetsprojektperioden och den systematiska uppföljningen av hur målen uppnås fortsätter i försöken. 

”Informationsproduktion samt uppföljning och utvärdering av försöken är väsentliga uppgifter inom försöken med servicesedlar även i fortsättningen, så alla försök som får finansiering ska förbinda sig att sköta dessa uppgifter. Försöken har innehållsmässigt olika kärnområden, vilket gör det möjligt att få mångsidig information”, understryker projektchefen Vuokko Lehtimäki.

Finansieringen av försöken med servicesedlar upphör senast den 31 oktober 2019. Om landskapet får pilotfinansiering som det beslutas om separat, ska det försök med servicesedlar som pågår i det området införlivas i det mer omfattande pilotförsöket med valfrihet senast den 31 augusti 2019. De tidigare besluten om finansiering för försöken med servicesedlar gäller till och med den 31 december 2018. I den fortsatta finansieringen deltar försöksområdena med en självfinansieringsandel på 20 procent.

Den fortsatta finansieringen för försöken med servicesedlar 

Sökande/försökets förvaltare Försökets innehåll Godkända totalkostnader Beviljat statsunderstöd (80 % av kostnaderna)
Samkommunen för Södra Karelens social- och hälsovård (Eksote) Personlig budget 370 000 296 000
Vasa stad Personlig budget 650 000 520 000
Norra Karelen – Siun sote Personlig budget 300 000 240 000
Samkommunen för Kajanalands social- och hälsovård Personlig budget 400 000 320 000
Tammerfors stad Social- och hälsocentral, mun- och tandvård  1 800 000 1 440 000
Päijänne-Tavastlands välfärdssamkommun Social- och hälsocentral 1 800 000 1 440 000
Jyväskylä stad Social- och hälsocentral 1 400 000 1 120 000
Samkommunen för Mellersta Nylands social- och hälsovård Personlig budget, social- och hälsocentral, mun- och tandvård  4 000 000 3 200 000
Samkommunen för social- och hälsovården i Övre Savolax Personlig budget, social- och hälsocentral 1 600 000 1 280 000
Tavastehus stad Social- och hälsocentral 800 000 640 000
Sammanlagt   13 120 000 10 496 000

Ytterligare information 

projektchef Vuokko Lehtimäki, tfn 02951 63256, vuokko.lehtimaki(@)stm.fi

Kundorienterad service -spetsprojektet

PASI alueuudistus-arkisto hankeuutinen sote-uudistus spetsprojekt
Tillbaka till toppen