Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Ungas tillträde till yrkesinriktad rehabilitering underlättas

Social- och hälsovårdsministeriet
13.12.2018 13.33
Pressmeddelande

Unga som befinner sig utanför studier eller arbetsliv får bättre möjligheter att få tillträde till sådan yrkesinriktad rehabilitering som ordnas av Folkpensionsanstalten. Regeringen stöder därigenom möjligheterna för unga i åldern 16–29 år som är marginaliserade eller löper risk att marginaliseras att planera sin egen framtid, utbilda sig till ett yrke och delta i arbetslivet.

Regeringen föreslog den 13 december att den lag som gäller detta ska stadfästas. Avsikten är att republikens president stadfäster lagen på fredagen, och lagen träder i kraft den 1 januari 2019. 

Det blir enklare och mer flexibelt än i nuläget att få tillträde till yrkesinriktad rehabilitering för unga som ordnas av Folkpensionsanstalten. I fortsättningen får en ung person tillträde till rehabilitering utan någon diagnos på sjukdom eller kroppsskada, om personen har väsentligt försämrad funktionsförmåga och behöver rehabilitering. På det sättet förbättrar man den ungas studiefärdigheter och anställbarhet och förhindrar att svårigheterna drar ut på tiden.

Rehabiliteringspenning ska betalas under hela rehabiliteringstiden, och den unga behöver inte vara rädd för att förmånen ska avbrytas under rehabiliteringsprocessen. Förhoppningen är att detta motiverar unga att gå med på rehabilitering och avancera med avseende på studie- eller sysselsättningsmålen. 

Ytterligare information

Milja Tiainen, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 163 579, [email protected]

Tillbaka till toppen