Hoppa till innehåll
Media

Förändringsagenter banar väg för samordnad äldreservice i landskapen

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 6.5.2016 16.24 | Publicerad på svenska 9.5.2016 kl. 15.15
Nyhet

Regeringens spetsprojekt "Hemvården för äldre utvecklas och närståendevården för alla ålderskategorier förbättras" finansierar verksamheten för förändringsagenter inom landskapens områden. En förändringsagents viktigaste uppgift är att inom landskapet skapa en samordnad servicehelhet för äldre samt stöda försöken inom spetsprojektet.

Stöd för att anställa en förändringsagent beviljas de 18 framtida landskapen. I Nyland beviljas stöd också till huvudstadsregionen. Kommunerna i landskapet väljer bland sig en kommun som är förändringsagentens arbetsgivare.

Rekryteringen av förändringsagenter kan inledas omedelbart och arbetet börjar på hösten 2016. Den som väljs ska ha mandat att arbeta inom området och god kompetens om äldreservicen samt vara en ivrig utvecklare.

Social- och hälsovårdsministeriet ersätter förändringsagentens lön till 100 procent. Dessutom beviljar ministeriet varje förändringsagent en viss summa per år för omkostnaderna.  

Social- och hälsovårdsministeriet ber kommunerna i varje landskap bland sig söka en person som är kompetent för uppgiften som förändringsagent. Kontaktuppgifterna för den kommun som valts till arbetsgivare meddelas till ministeriet på en blankett som blir tillgänglig på spetsprojektets webbplats i maj 2016.

Förändringsagenter söks som en del av ansökan om finansiering för försök inom spetsprojektet. Fullständiga anvisningar och uppgifter om ansökan finns i ansökningsannonsen (på finska).

Ytterligare information

Anja Noro, projektchef, tfn 0295 163 006, [email protected]
Päivi Voutilainen, direktör, tfn 0295 163 403, [email protected]

Bekanta dig också med

SHMs pressmeddelande 6.5.2016: Finansiering för försök inom spetsprojektet för hemvården för äldre och närståendevården kan nu sökas

Tillbaka till toppen