Hoppa till innehåll
Media

Donation av en njure även till en annan person än en närstående människa underlättas

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 7.2.2019 13.40
Pressmeddelande 23/2019

Lagen om användning av mänskliga organ, vävnader och celler för medicinska ändamål (vävnadslagen) ändras så att en njure i fortsättningen även kan doneras till andra än nära anhöriga och andra mycket närstående människor. Avsikten är att republikens president stadfäster lagen den 8 februari. Avsikten är att lagen ska träda i kraft den 1 mars 2019.

Enligt lagen ska huvudregeln fortfarande vara att givaren av en njure ska vara en släkting eller annan närstående person till mottagaren. Begreppet släkting och annan närstående person tolkas brett, så att en njure även kan doneras t.ex. till en nära vän. Om en släkting eller annan närstående person inte lämpar sig som givare, kan också någon annan lämplig person som är myndig och förmår besluta om sin vård kunna donera organ eller vävnader. Bestämmelserna möjliggör i fortsättningen exempelvis så kallade korsvisa donationer eller till och med helt anonyma donationer.

Givaren ska före en njurdonation genomgå undersökningar och utredningar för att det ska kunna säkerställas att donationen är säker och att den sker frivilligt. Samtidigt säkerställs att donationen inte är förknippad med erhållande eller erbjudande av ekonomisk fördel. En person som gjort utredningar som gäller frivillighet och ekonomisk fördel får inte delta i beslutsfattande enligt vilket organ eller vävnader tas.

Social- och hälsovårdsministeriet bereder härnäst förordningsändringar som närmare reglerar ansökningsförfaranden som gäller donation inom hälso- och sjukvården.

Ytterligare information

Tuija Ikonen, medicinalråd, tfn 02951 63253 (medicinska frågor)
Merituuli Mähkä, konsultativ tjänsteman, tfn 02951 63575 (vävnadslagen)

Tillbaka till toppen