Hoppa till innehåll
Media

Markus Henriksson fortsätter som Valviras överdirektör

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 7.11.2019 13.26
Pressmeddelande

Statsrådet utnämnde torsdagen den 7 november Markus Henriksson till överdirektör vid Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården Valvira. Henriksson fortsätter i sin nuvarande uppgift eftersom han har arbetat som överdirektör vid Valvira sedan 2017.

Henrikssons nya mandatperiod som överdirektör börjar den 1 januari 2020. Utnämningen är för viss tid och gäller fram till den 31 december 2024.

Henriksson har tidigare arbetat vid Valvira som enhetschef och medicinalråd 2010–2017. Under åren 2007 – 2010 arbetade han som överläkare vid Valvira och Rättsskyddscentralen för hälsovården. Tidigare arbetade han länge i ledningsuppgifter inom försvarsmaktens hälsovård som överläkare och cheföverläkare vid Centralmilitärsjukhuset samt som chef för Centret för militärmedicin. Henriksson är utbildad medicine doktor.

Överdirektören leder Valviras verksamhet och svarar för att verkets resultatmål uppnås och att de uppgifter som hör till verket sköts ekonomiskt och effektivt. Överdirektören följer utvecklingen inom Valviras ansvarsområde och sörjer för den allmänna utvecklingen och förnyandet av verksamheten. Överdirektören utnämns av statsrådet.

Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården övervakar verksamheten inom social- och hälsovården, alkoholnäringen och miljö- och hälsoskyddet. Valvira beviljar också tillstånd inom social- och hälsovården och styr förvaltningsverken. Valvira har som mål en enhetlig tillstånds-, styrnings- och tillsynspraxis i hela landet.

Tjänsten som generaldirektör söktes av åtta personer.

Mer information

Liisa Perttula, regeringsråd, tfn 02951 63521, [email protected]

Tillbaka till toppen