Hoppa till innehåll
Media

Kommuninfo: Minderåriga asylsökande har rätt till service inom barnskyddet

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 18.4.2016 12.20
Nyhet

Socialservice som asylsökande behöver ordnas i regel på en förläggning. Om det konstateras att ett asylsökande barn har behov av barnskydd, ansvarar kommunen för ordnandet av barnskydd.

Mottagningstjänsterna för asylsökande omfattar bland annat socialservice och hälso- och sjukvårdstjänster. När socialservice tillhandahålls minderåriga asylsökande ska finkänslighet och principen om lindrigaste tillräckliga åtgärd följas, om inte barnets bästa kräver annat. När problem upptäcks ska man sträva efter att stödja föräldrar i deras uppgift som fostrare och se till att åtgärderna medför så få skadliga följder som möjligt för barnet och familjen.

När ett asylsökande barn har konstaterats ha behov av barnskydd har barnet rätt att få tjänster enligt barnskyddslagen. Kommunen har ansvaret för ordnandet av barnskydd.

Kommunen har rätt att fakturera Migrationsverket för de kostnader som servicen inom barnskyddet har gett upphov till. I praktiken fakturerar kommunen den förläggning där den asylsökande är registrerad som klient.

Om kommunen vägrar att tillhandahålla asylsökande barn tjänster enligt barnskyddslagen, kan Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (Valvira) eller regionförvaltningsverken inleda tillsynsåtgärder.

Ytterligare information om asylsökande som klienter inom barnskyddet finns i handboken Lastensuojelun käsikirja (på finska) (Institutet för hälsa och välfärd).

Kommuninfo 2/2016

Ytterligare information

Marjo Malja, socialråd, tfn 0295 163 581
Riitta Burrell, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 163 588
[email protected]

Tillbaka till toppen