Hoppa till innehåll
Media

Nationellt cancercenter har inrättats

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 22.10.2019 13.08
Nyhet

Ett avtal om inrättande av ett nationellt cancercenter och en enhet som samordnar centret har undertecknats. Inrättandet av cancercentret är ett led i genomförandet av tillväxtstrategin för forskning och innovation inom hälsobranschen.

Sammanlagt 25 avtalsparter (20 sjukvårdsdistrikt och 5 medicinska universitet) har undertecknat avtalet om att inrätta ett nationellt cancercenter. Cancercentrets verksamhet har redan inletts vid fem regionala cancercenter. De regionala cancercentren och det så kallade samordnande centret utgör tillsammans det nationella cancercentret. Det samordnande centret upprättas så snart som möjligt i anslutning till Helsingfors universitetssjukhus.

Avsikten är att det nationella cancercentret starkare än tidigare ska samordna den kliniska cancerforskningen och en ändamålsenlig användning av servicesystemets resurser för cancerbehandling i vårt land.

”Behandlingspraxis vid cancersjukdomar förändras snabbt i takt med att den medicinska vetenskapen och forskningen utvecklas. För att trygga jämlik tillgång till tjänster behövs nationell styrning av cancervården”, konstaterar familje- och omsorgsminister Krista Kiuru.

Målet med inrättandet av ett nationellt cancercenter är också att förbättra vårdens effekt och att dämpa kostnadsutvecklingen inom cancervården. Avsikten är att man i centrets verksamhet ska satsa på förebyggande av cancersjukdomar, utveckling av screeningundersökningar, rehabilitering och kontrollerat införande av dyra behandlingar.

Ytterligare information:

Tuula Helander, specialsakkunnig, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 0295 163 480, [email protected]

Liisa-Maria Voipio-Pulkki, strategidirektör, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 0295 163 382, [email protected]
 

Vad är tillväxtstrategin för hälsobranschen?

Tillväxten och förnyelsen inom sektorn för hälsa och välbefinnande påskyndas genom den nationella tillväxtstrategi för forskning och innovation inom hälsobranschen som lanserades våren 2014. Genomförandet av strategin styrs som ett samarbete mellan tre ministerier (arbets- och näringsministeriet, undervisnings- och kulturministeriet, social- och hälsovårdsministeriet) och finansiärer (Business Finland, Finlands Akademi).

Tillbaka till toppen