Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Utvärdering: Försöket med servicesedlar har utökat kundernas möjligheter att inverka på tjänsterna – kommunerna har fått lärdomar om kundorienterad verksamhet

Social- och hälsovårdsministeriet
3.5.2019 12.05 | Publicerad på svenska 3.5.2019 kl. 15.44
Pressmeddelande 61/2019
Lääkäri avaa vastaanottohuoneen oven potilaalle.

Valfrihet inom social- och hälsovårdstjänsterna har testats med hjälp av servicesedlar sedan 2017. I en utvärderingsrapport har det nu sammanställts slutsatser om valfrihet inom primärvården.

I försöket har kunder hos en stads eller kommuns hälsovårdscentral med hjälp av en servicesedel kunnat bli kunder hos en privat läkarstation. Kunderna har varit nöjda med sina möjligheter till inflytande och anser att valfriheten är viktig. En del av kunderna är emellertid oroliga för att valfriheten ska gynna multinationella företag.

Valfriheten har sporrat både kommunala och privata aktörer att utveckla mer kundorienterade tjänster och tjänsternas kostnadsnyttoeffekt. Under försöket har kommunernas förståelse av den egna produktionens innehåll och kostnader förbättrats.

Dessutom har man fått viktiga lärdomar om hurdan modell som kan användas för att betala ersättning till de privata tjänsteproducenterna för vården av kunderna och om hur en lämplig ersättningsnivå kan fastställas.

Tillgången till läkartider den vanligaste orsaken att övergå till en privat producent

Kunder som har övergått till en privat producent upplever att tillgången till tjänster och kvaliteten på tjänsterna har förbättrats under försöket med servicesedlar. De kunder som har fortsatt att använda sig av en offentlig hälsovårdscentral anser att tillgången till tjänster av god kvalitet även tidigare har varit bra.

Enligt kundenkäter är just tillgången till läkartider den vanligaste orsaken att byta från en offentlig till privat producent. Köerna har dock blivit kortare även vid de offentliga hälsovårdscentralerna i och med att kommunerna har utvecklat sin egen serviceverksamhet och en del av kunderna har övergått till den privata sidan.

Den bästa hjälpen fås inte alltid hos läkaren – den sociala handledningens roll bör stärkas

Vid privata läkarcentraler består mottagningsbesöken till största delen av läkarbesök, medan man på den offentliga sidan effektivare drar nytta av sjukskötarnas och hälsovårdarnas arbetsinsats. Arbetsfördelningen mellan olika yrkesgrupper vid mottagningarna är ett viktigt utvecklingsområde.

I försöken har social handledning införts som ett nytt element vid hälsovårdscentralernas mottagningar, vilket har gjort att experterna gör mindre överlappande arbete än tidigare. Man vill stärka den sociala handledningens roll ännu mer.

”Om en person söker sig till hälsovårdscentralen därför att han eller hon i själva verket t.ex. känner sig ensam eller behöver stöd i ekonomiska ärenden, får personen den hjälp som han eller hon behöver av en socialhandledare i stället för av en läkare. Det gör samtidigt att läkarresurserna kan användas till annat”, kommenterar Vuokko Lehtimäki, projektchef vid social- och hälsovårdsministeriet.

Kunderna vill ha tydlig information och jämförelseuppgifter

Informationen om valfriheten har spridits ganska bra inom försöksområdena. Personlig kommunikation, såsom ett brev hem, har varit det effektivaste sättet att nå invånarna i försöksområdena. Kunderna önskar dock mer tydlig information om i synnerhet vilket tjänsteutbud valfriheten gäller.

Kunderna vill också ha mer information om olika tjänsteproducenter för att de ska ha möjlighet att jämföra producenterna innan de gör sitt val. Jämförelseuppgifter förutsätter klara mätare och fungerande informationssystem, vilket bör beaktas i framtiden, om valfriheten inom social- och hälsovårdstjänsterna utökas.

Bilagor och länkar:

Ytterligare information:

Vuokko Lehtimäki, projektchef, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 0295 163 256, [email protected]


Valfrihet inom social- och hälsovårdstjänsterna har testats med hjälp av servicesedlar på olika håll i Finland sedan våren 2017. I en utvärderingsrapport som utarbetats av Owal Group behandlas de försök som gäller social- och hälsovårdscentraler. Där undersöks valfrihet inom primärvårdsmottagningarnas tjänster. Det finns också försök som gäller delområdena personlig budget och valfrihet inom mun- och tandvården. Försöken var en del av spetsprojektet Kundorienterad service fram till utgången av 2018, och de fortgår med särskild finansiering fram till utgången av oktober 2019. Läs mer: stm.fi/sv/forsok-med-servicesedlar

Tillbaka till toppen