Sosiaalivakuutusmaksut

Ansiosidonnaisen sosiaalivakuutuksen kustannuksia rahoitetaan työnantajien ja vakuutettujen maksuilla.

Työnantajan sosiaalivakuutusmaksuja ovat sairausvakuutusmaksu,  työttömyysvakuutusmaksu, työeläkemaksu ja tapaturmavakuutusmaksu.

Vakuutetun sosiaalivakuutusmaksuja ovat sairausvakuutusmaksu, työttömyysvakuutusmaksu ja työeläkemaksu.

Maksut 2016–2022

Sosiaalivakuutusmaksut, % palkasta

Työnantajat 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Sairausvakuutus              
- kaikki työnantajat 2,12 1,08 0,86 0,77 1,34 1,53 1,34
               
Työttömyysvakuutus              
- palkkasumma v. 2022  alle 2 197 500 euroa 1,0 0,8 0,65 0,50 0,45 0,5 0,5
- palkkasumman 2 197 500 euroa ylittävältä osalta 3,9 3,3 2,60 2,05 1,7 1,9 2,05
- osaomistajasta maksettava työnantajan työttömyysvakuutusmaksu 1,0 0,8 0,65 0,50 0,45 0,5 0,5
               
Työeläkevakuutus               
- työnantajan keskimääräinen
TyEL- maksu
18,0 17,95 17,75 17,35 16,95 16,95 17,4
- kuntatyönantajan keskimääräinen KuEL-maksu (ei sis. eläkemenoperusteista maksua)  18,0 17,95 17,75 17,25 16,82 16,82  16,83
- valtiotyönantajan keskimääräinen VaEL-maksu 17,82 16,95 16,88 17,15 16,7 16,69 17,13
               
Vakuutetut 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Sairausvakuutus              
Sairaanhoitomaksu              
- palkansaajat ja yrittäjät 1,30 0,00 0,00 0,00 0,68 0,68 0,53
- etuudensaajat (eläke- ja etuustulot) 1,47 1,45 1,53 1,61 1,65 1,65 1,50
Päivärahamaksu              
-palkansaajat ja MYEL-yrittäjät 0,82 1,58 1,53 1,54 1,18 1,36 1,18
- jos vuotuisen palkka- ja työtulon yhteismäärä alittaa 15 128 euroa   0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
-YEL-yrittäjät 0,95 1,64 1,70 1,77 1,33 1,55 1,32
- jos vuotuisen palkka- ja työtulon yhteismäärä alittaa 15 128 euroa   0,06 0,17 0,23 0,15 0,19 0,14
               
Työttömyysvakuutus 1,15 1,6 1,9 1,5 1,25 1,4 1,50
- yrityksen osaomistajan palkan-
saajan maksu
0,46 0,7 0,92 0,78 0,65 0,65 0,74
               
Työeläkevakuutus              
- alle 53-vuotiaat palkansaajat 5,7 6,15 6,35 6,75 7,15 7,15 7,15
- 53-62-vuotiaat  palkansaajat 7,2 7,65 7,85 8,25 8,65 8,65 8,65
- 63 vuotta täyttäneet  palkansaajat 7,2 6,15 6,35 6,75 7,15 7,15 7,15
- alle 53-vuotiaat yrittäjät ja maatalousyrittäjät 23,6 24,1 24,1 24,1 24,1 24,1 24,1
- 53-62-vuotiaat yrittäjät ja maatalousyrittäjät 25,1 25,6 25,6 25,6 25,6 25,6 25,6
- 63 vuotta täyttäneet yrittäjät ja maatalousyrittäjät 25,1 24,1 24,1 24,1 24,1 24,1 24,1

Muualla palvelussamme