Hoitoon pääsy (hoitotakuu)

Hoitoon pääsystä säädetään terveydenhuoltolaissa.

Hoitoon pääsyn enimmäisajat julkisessa terveydenhuollossa

Ensiapuun ja kiireelliseen hoitoon on päästävä heti potilaan asuinpaikasta riippumatta. Kiireellistä hoitoa varten sosiaali- ja terveyskeskuksissa ja sairaaloissa on päivystysvastaanotot.

Kiireetöntä hoitoa tarjotaan hyvinvointialueella asuville sosiaali- ja terveyskeskuksissa. Hoitoon pääsylle on säädetty tietyt enimmäisajat. Jos hyvinvointialue ei voi tarjota perusterveydenhuoltoa, suun terveydenhuoltoa tai erikoissairaanhoitoa säädetyssä ajassa, niiden on hankittava se muualta palveluntuottajalta, ostopalveluna tai annettava palveluseteli.

Terveyskeskus

 • Kiireettömät tapaukset hoidetaan hyvinvointialueen sosiaali- ja terveyskeskuksissa.
 • Arkisin terveyskeskuksen aukioloaikana sinne on saatava välittömästi puhelinyhteys tai sinne on voitava mennä käymään.
 • Hoitoon on päästävä viimeistään 14 vuorokaudessa. Suun terveydenhuoltoon viimeistään neljässä kuukaudessa.

Erikoissairaanhoito

 • Kiireettömässä hoidossa erikoissairaanhoitoon pääseminen edellyttää lääkärin tai hammaslääkärin lähetettä.
 • Erikoissairaanhoidossa hoidon tarpeen arviointi on aloitettava kolmessa viikossa lähetteen saapumisesta.
 • Arvioinnin edellyttämät tutkimukset ja erikoislääkärin tai erikoishammaslääkärin arviointi on tehtävä kolmessa kuukaudessa lähetteen saapumisesta.
 • Jos tutkimuksissa todetaan, että potilas tarvitsee erikoissairaanhoitoa, se on aloitettava viimeistään kuudessa kuukaudessa hoidon tarpeen toteamisesta.
 • Lasten ja nuorten (alle 23-vuotiaat) psykiatrisessa erikoissairaanhoidossa hoidon tarpeen arvioinnin edellyttämät tutkimukset ja erikoislääkärin arviointi on toteutettava kuudessa viikossa lähetteen saapumisesta. Hoito on järjestettävä kolmessa kuukaudessa hoidon tarpeen toteamisesta.

Hoidon järjestäminen, mikäli enimmäismääräajat ylittyvät

 • Jos oman hyvinvointialueen sosiaali- ja terveyskeskus tai sairaala ei pysty hoitamaan potilasta säädetyssä enimmäisajassa, sen on järjestettävä potilaalle mahdollisuus päästä hoitoon muualle, joko toiselle hyvinvointialueelle, ostopalveluihin tai annettava palveluseteli.
 • Potilaalle ei aiheudu tästä ylimääräisiä kuluja, vaan hän maksaa hoidosta hyvinvointialueen asiakasmaksun.
 • Potilaalla on oikeus kieltäytyä hoidosta muussa yksikössä ja hän voi jäädä odottamaan hoitoa valitsemaansa yksikköön.
 • Jos hyvinvointialue ei voi järjestää hoitoa säädetyssä enimmäisajassa Suomessa, sen on annettava potilaan pyynnöstä ennakkolupa hakeutua hyvinvointialueen kustannuksella hoitoon EU- tai ETA-maahan taikka Sveitsiin.

Hoitotakuun valvominen

Hyvinvointialueen on julkaistava verkkosivuilla tiedot kiireettömään hoitoon pääsyn odotusajoista perusterveydenhuollon osalta kuukausittain ja erikoissairaanhoidon osalta neljän kuukauden välein. Odotusaikoja koskevia tietoja saa terveyskeskuksista ja sairaaloista. Yleensä tiedot julkaistaan yksiköiden verkkosivuilla. 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) kerää terveydenhuollon kentältä tietoa hoitoon pääsystä.

Aluehallintovirastot ja Valvira valvovat hoitoon pääsyn toteutumista.

Muutoksia hoitotakuun lainsäädäntöön

1.11.2024 alkaen hoitotakuu suun terveydenhuollossa on kolme kuukautta.

Huom!

Sosiaali- ja terveysministeriö ei voi ottaa kantaa yksittäisen ihmisen tai yksittäisen terveydenhuollon palveluyksikön tapauksiin. Jos sinulla on kysyttävää omasta tai läheisesi hoidosta tai haluat neuvontaa omista oikeuksistasi, ota yhteyttä

 • hoitavaan terveydenhuollon yksikköön – tarvittaessa toistuvastikin - tai
 • hoitavan terveydenhuollon toimintayksikön potilasasiavastaavaan, jonka yhteystiedot löydät netistä tai kyseisestä toimintayksiköstä.

Lue lisää:

Lisätietoja

Sirkku Pikkujämsä, lääkintöneuvos 
sosiaali- ja terveysministeriö, Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaat ja palvelut -osasto / APO, Palvelujärjestelmäyksikkö / PAL Puhelin:0295163014   Sähköpostiosoite:


Merja-Liisa Auero, lääkintöneuvos 
sosiaali- ja terveysministeriö, Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaat ja palvelut -osasto / APO, Palvelujärjestelmäyksikkö / PAL Puhelin:0295163304   Sähköpostiosoite:


Helena Vorma, lääkintöneuvos 
sosiaali- ja terveysministeriö, Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaat ja palvelut -osasto / APO, Palvelujärjestelmäyksikkö / PAL Puhelin:0295163388   Sähköpostiosoite:

Lisätietoja lainsäädännöstä

Merituuli Mähkä, hallitusneuvos 
sosiaali- ja terveysministeriö, Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaat ja palvelut -osasto / APO, Palvelujärjestelmäyksikkö / PAL Puhelin:0295163575   Sähköpostiosoite: