Hyppää sisältöön
Media

Valinnanvapauspilottien haku on käynnissä – hankkeet alkavat kesällä 2018

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 23.1.2018 14.55
Tiedote 8/2018

Uutta valinnanvapausmallia aletaan pilotoida eri puolilla Suomea sen jälkeen, kun eduskunta on hyväksynyt sote-uudistuksen lakipaketin. Sosiaali- ja terveysministeriö myöntää valtionavustusta pilottien toteuttamiseen.

Hallitus esittää asiakkaan valinnanvapauden laajentamista sosiaali- ja terveyspalveluissa osana sote-uudistusta. Uuteen valinnanvapausmalliin kuuluvia elementtejä kokeillaan pilottihankkeissa jo ennen vuotta 2020, jolloin koko maakunta- ja sote-uudistuksen on tarkoitus tulla voimaan.

Pilotteihin on varattu valtion talousarviossa 100 miljoonaa euroa.

Pilotteina sote-keskukset, hammashoito, asiakasseteli ja henkilökohtainen budjetti

Tulevissa hankkeissa pilotoidaan valinnanvapauden tärkeimpiä elementtejä:

  • sote-keskuksia ja suunhoidon yksiköitä
  • asiakasseteliä tai
  • henkilökohtaista budjettia.

Pilotti voi olla myös näiden yhdistelmä. Sote-keskusten ja suunhoidon yksiköiden piloteissa kokeillaan muun muassa asiakkaan palvelujen yhteensovittamista uudessa sote-mallissa. Lisäksi seurataan, miten palveluntuottajien korvausperusteiden kriteerit toimivat käytännössä.

Asiakassetelin ja henkilökohtaisen budjetin piloteissa tavoitteena on kokeilla erityisesti sitä, miten koko palveluprosessi sujuu asiakkaan tarpeiden näkökulmasta. Asiakkaalla on oltava tärkeä rooli palvelujensa suunnittelussa.

Asiakkaalle pilotit alkavat näkyä vuoden 2018 lopussa

Pilottien tarkoituksena on tukea valinnanvapauslain toimeenpanoa osana sote-uudistusta.

”Tästä saadaan tärkeää oppia siihen, kun vuonna 2020 valinnanvapauden toimeenpanoa ryhdytään toteuttamaan joka paikassa ympäri Suomea”, johtaja Pasi Pohjola sosiaali- ja terveysministeriöstä toteaa.

Pilottihankkeet käynnistyvät heinäkuussa 2018. Konkreettisesti ne alkavat näkyä pilottialueiden ihmisten arjessa loppuvuonna 2018. Esimerkiksi sote-keskus-piloteissa asiakas voi valita vapaasti haluamansa palveluntuottajan alueella toimivien hyväksyttyjen tuottajien joukosta. Asiakas voi myös vaihtaa palveluntuottajaa.

Pilottialueiden asukkaille tiedotetaan valintamahdollisuuksista ennen pilottien käynnistymistä.

Hakuohjeet alueuudistus.fi-sivustolla

Valtionavustushaku on käynnissä 15.3.2018 asti. Aiempaan valinnanvapauspilottien hakuun osallistuneet voivat muokata hakemuksiaan käynnissä olevaan hakuun sopiviksi mainittuun määräaikaan mennessä. Päätökset pilottien rahoituksesta tehdään huhtikuun 2018 loppuun mennessä.

Pilottirahoitusta voivat hakea kuntien ja kuntayhtymien muodostamat yhteenliittymät, jotka valitsevat keskuudestaan hankehallinnoijan. Pilotit siirtyvät maakunnan hallinnoitavaksi vuoden 2020 alusta lähtien.

Pilottien pitää kattaa lähtökohtaisesti vähintään 80 prosenttia maakunnan väestöstä. Erityisperustein pilotin kattavuus voi olla pienempi.

Valinnanvapauspilottien hakuilmoitus on julkaistu alueuudistus.fi -sivustolla. Hakulomakkeet julkaistaan sivulla 31.1.2018.

Pilottien toteutuminen edellyttää, että eduskunta hyväksyy valinnanvapauslain osana sote-uudistuksen lakipakettia. Eduskunnan on tarkoitus hyväksyä lakipaketti tämän istuntokauden loppuun mennessä eli viimeistään kesäkuussa 2018.

Linkit

Lisätietoja

johtaja Pasi Pohjola (STM), p. 0295 163 585, [email protected]
hallitusneuvos Anne Kumpula (STM), p. 0295 163 705, [email protected] (valtionavustuksiin liittyvät kysymykset)

Sivun alkuun