Hyppää sisältöön
Media

Vaasan sairaalaan laaja ympärivuorokautinen päivystys

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 7.10.2019 11.31
Tiedote 113/2019

Hallitus esittää terveydenhuoltolakiin muutosta, jolla Vaasan keskussairaala muutettaisiin laajan ympärivuorokautisen päivystyksen sairaalaksi. Samalla Seinäjoen keskussairaalalta poistettaisiin velvoite järjestää ruotsinkielisiä päivystyspalveluja. Muuten nykyiset 12 laajan päivystyksen yksikköä jatkaisivat toimintaa ennallaan.

Vaasan keskussairaalassa on jo nykyisin monen erikoisalan ympärivuorokautinen päivystys. Jotta sairaala täyttäisi laajalta päivystyksen yksiköltä edellytettävät vaatimukset, sen on täydennettävä päivystystä neurologiassa ja suun terveydenhuollossa.

Muutoksen tavoitteena on parantaa Vaasan sairaanhoitopiirin ruotsinkielisen väestön palvelujen saatavuutta ja kielellisten oikeuksien toteutumista nykyistä paremmin.

Yliopistosairaaloille velvollisuus antaa lääketieteellisiä lausuntoja tuomioistuimille

Terveydenhuoltolakiin tehtäisiin myös muutos, jolla yliopistosairaaloille säädettäisiin velvollisuus antaa tuomioistuimille lääketieteellisiä asiantuntijalausuntoja erilliskorvausta vastaan.

Kuopion yliopistosairaala hallinnoisi asiantuntijalausuntojen antamista. Se perustaisi asiantuntijalääkäreistä koostuvan asiantuntijaryhmän, johon nimettäisiin asiantuntijoita kaikista yliopistosairaaloista. Asiantuntijaryhmä vastaisi lausuntojen kirjoittamisesta.

Tavoitteena on, että oikeuslaitokset saavat niiden tarvitsemat lääketieteelliset asiantuntijalausunnot ja muutoksenhakijoiden oikeusturva paranee. Jatkossa muutoksenhakijan ei tarvitsi maksaa asiantuntijalausunnon kustannuksia silloin, kun tuomioistuin on pyytänyt lausuntoa omasta aloitteestaan.

Lääketieteellisiä asiantuntijalausuntoja tarvitaan usein työtapaturma- ja ammattitautiasioissa ja liikennevakuutuskorvausasioissa. Tilanteessa, jossa tuomioistuimella on kaksi keskenään ristiriitaista lääkärinlausuntoa ja asian ratkaisu edellyttää lääketieteellistä asiantuntemusta, tuomioistuin voi omasta aloitteestaan pyytää puolueettoman lääkärinlausunnon. 

Hallitus antoi esityksen terveydenhuoltolain muuttamisesta 7.10.2019. Esitys liittyy valtion vuoden 2020 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. Lain on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2020.

Lisätietoja

hallitusneuvos Anne Ilkka, p. 029 5163384

Tietoa päivystyksestä

  • Terveydenhuollon päivystysjärjestelmää muutettiin vuonna 2017 niin, että 12 sairaanhoitopiirille säädettiin velvollisuus järjestää laajan ympärivuorokautisen päivystyksen yksikkö keskussairaalansa yhteyteen.
  • Kaikki viisi yliopistollista sairaalaa Helsingissä, Turussa, Tampereella, Kuopiossa ja Oulussa tarjoavat kaikkein vaativinta hoitoa. Seitsemän muuta laajan päivystyksen keskussairaalaa ovat Lahdessa, Lappeenrannassa, Porissa, Seinäjoella, Jyväskylässä, Joensuussa ja Rovaniemellä.
Sivun alkuun