Hyppää sisältöön
Media

Kuntainfo: Uusi soveltamisohje oppilas- ja opiskelijahuoltolainsäädännön toteuttamisen tueksi

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 21.12.2015 13.44
Uutinen

Sosiaali- ja terveysministeriö julkaisi 7.12.2015 Kuntainfon 13/2015. Tämän uutisen liitteessä olevasta versiosta on poistettu sivulta 12 opiskeluhuollon kuraattorin työtä käsittelevä yksi kappale. Päivitetyn Kuntainfon numero on 13a/2015.

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki tuli voimaan 1.8.2014. Lakiin on koottu aiemmin hajallaan olleita oppilas- ja opiskelijahuoltoa sekä opiskeluhuoltotyön kirjaamista ja muuta henkilötietojen käsittelyä, salassapitoa sekä rekisteripitoa koskevat säännökset. Lisäksi se sisältää uusia opiskeluhuollon järjestämistä ja menettelyjä koskevia säännöksiä. Lain toteuttamisen tueksi on nyt ilmestynyt uusi soveltamisohje. Se kuvaa opiskeluhuoltoa koskevan lainsäädännön kokonaisuutta ja selventää lain tulkintaan liittyviä ongelmakohtia. Suurin osa selvennyksistä liittyy yksilökohtaiseen opiskeluhuoltoon ja sen toteuttamiseen.

Laki koskee perusopetuksessa sekä lukiossa ja ammatillisessa peruskoulutuksessa olevien oppilaiden oikeutta opiskeluhuoltoon: yhteensä noin 800 000 lasta ja nuorta. Lain tarkoituksena on edistää opiskelijan ja koko opiskeluyhteisön hyvinvointia, huoltajien kanssa tehtävää yhteistyötä ja opiskelijoiden osallisuutta itseään ja opiskeluyhteisöä koskevissa asioissa. Lain mukaan opiskeluhuoltoa toteutetaan ensisijaisesti ennalta ehkäisevänä koko opiskeluyhteisöä tukevana yhteisöllisenä opiskeluhuoltona. Sen lisäksi opiskelijalla on oikeus yksilökohtaiseen opiskeluhuoltoon.  Laki toi psykologi- ja kuraattoripalvelut myös toiselle asteelle.

Uusi soveltamisohje auttaa opiskeluhuollon järjestämisessä ja siinä, miten palvelut tuotetaan ja rahoitetaan. Samoin ohjeesta selviävät, milloin opiskelijalla on oikeus päästä yksilökohtaiseen opiskeluhuoltoon tai muihin opiskeluhuollon palveluihin. Soveltamisohjeeseen sisältyy oma luku, joka selventää lain edellyttämän monialaisen asiantuntijatyöryhmän merkitystä ja toimintaa yksilökohtaisessa opiskeluhuoltotyössä. Opiskeluhuoltolakiin liittyvät salassapitovelvollisuudet ja toisaalta velvollisuudet ja oikeudet luovuttaa opiskelijaa koskevia tietoja käydään niin ikään soveltamisohjeessa läpi.

Soveltamisohje on laadittu opetus- ja kulttuuriministeriön, sosiaali- ja terveysministeriön, Opetushallituksen ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen yhteistyönä.

Lisätietoja:

Neuvotteleva virkamies Marjaana Pelkonen, sosiaali- ja terveysministeriö, p. 02951 63331, [email protected]
Kouluneuvos Ulla Vanttaja, Opetushallitus, p. 029533 1218
Opetusneuvos Kristiina Laitinen, Opetushallitus, p. 029533 1244
Ylilääkäri Marke Hietanen-Peltola, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, p. 029 524 7294, [email protected]
Hallitusneuvos Anne-Marie Brisson, opetus- ja kulttuuriministeriö, p. 0295 3 30079, [email protected]

Sivun alkuun