Hyppää sisältöön
Media

Uusi lupaviranomainen sujuvoittaa sosiaali- ja terveystietojen tietoturvallista käyttöä

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 26.10.2017 13.37
Tiedote 154/2017

Hallitus esittää uutta lakia sosiaali- ja terveystietojen toissijaisesta käytöstä. Tavoite on tehdä tietojen käyttö joustavaksi ja tietoturvalliseksi. Tätä varten perustettaisiin keskitetty sähköinen lupapalvelu sekä lupahakemukset ratkaiseva Sosiaali- ja terveysalan käyttölupaviranomainen.

Suomessa on poikkeuksellisen kattavat ja laadukkaat sosiaali- ja terveydenhuollon tietovarannot. Tiedot ovat kuitenkin lukuisissa eri tietojärjestelmissä ja eri viranomaisten hallussa. Samaan tarkoitukseen on tarvittu käyttölupa ja erilliset tietopyynnöt usealta eri viranomaiselta. Siksi on ollut hidasta ja työlästä saada tietoja esimerkiksi tutkimukseen. Uusi laki sujuvoittaisi tietopyyntöjen käsittelyä ja nopeuttaisi tietojen saamista sekä parantaisi tietoturvaa.

Esityksen arvioidaan lisäävän tutkimusta ja innovaatiotoimintaa, joka liittyy kansalaisten terveyteen ja hyvinvointiin, sairauksien ehkäisyyn ja uusien hoitomenetelmien kehittämiseen. Se parantaisi kansalaisten saamia sosiaali- ja terveyspalveluja ja hoitoa sekä toisi markkinoille tehokkaampia lääkkeitä. Lupaviranomaisen toiminnan ympärille arvioidaan syntyvän korkeatasoista yritys- ja tutkimustoimintaa, mikä toisi lisää työpaikkoja Suomeen.

Jatkossa yksi lupaviranomainen myöntäisi keskitetysti sosiaali- ja terveydenhuoltoon liittyvien tietojen käyttöluvat ja käsittelisi tietopyynnöt. Neuvontapalvelu ja tietoaineistokuvaukset auttaisivat tietojen tarvitsijaa löytämään sopivat tietoaineistot. Sähköinen tietopyyntöjen hallintajärjestelmä välittäisi lupaviranomaiselle käyttölupahakemukset ja tietopyynnöt, joissa hakija kuvaisi tarvittavat tiedot sekä niiden käyttötarkoituksen ja -suunnitelman.

Jos käyttölupa myönnetään, lupaviranomainen kokoaisi tarvittavat tiedot eri rekistereistä, muokkaisi, yhdistelisi ja esikäsittelisi ne. Sen jälkeen lupaviranomainen siirtäisi tiedot luvansaajan käsiteltäväksi ylläpitämäänsä tietoturvalliseen, laissa asetetut vaatimukset täyttävään käyttöympäristöön, mikä vähentäisi tietoturvariskejä ja estäisi tietojen päätymisen vahingossa vääriin käsiin. Lupaviranomainen voisi palvella myös ilman lupakäsittelyä tiedon tarvitsijoita, joille muokattaisiin tarvittavat tietoaineistot niin, ettei niistä voi enää tunnistaa yksilöitä.

Tietoturvallinen käyttöympäristö mahdollistaisi sen, että jatkossa tietoja voisi käyttää tutkimuksen ja tilastoinnin lisäksi myös kehittämis- ja innovaatiotoimintaan, opetukseen, tietojohtamiseen, valvontaan, ohjaukseen ja viranomaisen suunnittelutehtäviin. Tietojen käyttöä ohjaisivat kuitenkin lainsäädäntö ja viranomaiset, jotka varmistaisivat, että käyttö toteutuu tietoturvallisesti.

Hallituksen esitys liittyy valtion talousarvioehdokseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. Lakien on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2018. Osaa säännöksistä sovellettaisiin kuitenkin vasta siirtymäajan jälkeen.

Lisätietoja

neuvotteleva virkamies Pia-Liisa Heiliö, p. 02951 63372
neuvotteleva virkamies Hannu Hämäläinen, p. 02951 63380
hallitussihteeri Helena Raula, p. 02951 63018

Liitteet

Sosiaali- ja terveystietojen toissijainen käyttö - aikataulu ja usein kysytyt kysymykset

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveystietojen toissijaisesta käytöstä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Video: Ministeri Saarikon ajatuksia uudesta laista

Sosiaali- ja terveystietojen toissijainen käyttö (ppt-esitys, slideshare)

Sivun alkuun