Hyppää sisältöön
Media

Työterveyshuollon korvausjärjestelmä muuttuu

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 5.12.2018 12.15
Tiedote 195/2018

Työterveyshuollon korvausjärjestelmä uudistuu ja työnantajan järjestämän työterveyshuollon painopistettä siirtyy ennalta ehkäisevään suuntaan.

Työnantajan järjestämälle työterveyshuollolle määrätään yksi yhteinen enimmäismäärä, jonka voi käyttää kokonaan ehkäisevän työterveyshuollon eli korvausluokka I:n mukaiseen toimintaan. Sairaanhoidon eli korvausluokan II kustannuksia korvataan enintään 40 prosenttia yhteisestä enimmäismäärästä. Muutoksilla halutaan tukea työikäisen väestön työkykyä koko työuran ajan, vähennetään työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyvien määrää ja turvata työssä jatkaminen vanhuuseläkeikään asti. Työterveyshuollon sairaanhoidon sisältöä ei rajata nykyisestä.

Ehkäisevän työterveyshuollon eli korvausluokka I:n korvausprosentti yhdenmukaistetaan 60 prosenttiin. Erillisestä työkyvyn hallinnan, seurannan ja varhaisen tuen mallin korvausprosentista luovutaan. Nämä muutokset koskevat sekä työnantajan että yrittäjän ja muun omaa työtään tekevän järjestämää työterveyshuoltoa.

Kelan vahvistamat työterveyshuollon korvausten enimmäismäärät jäädytetään vuonna 2017 vahvistetulle tasolle. Seuraavan kerran korvausmäärät vahvistetaan vuonna 2021.

Tasavallan presidentti vahvisti sairausvakuutuslain työterveyshuollon korvauksia koskevan lain 5. joulukuuta. Laki tulee laskennallisten enimmäismäärien jäädyttämistä koskevan säännöksen osalta voimaan 10. joulukuuta 2018 ja on tältä osin voimassa vuoden 2021 loppuun. Muilta osin laki tulee voimaan 1. tammikuuta 2020.

Työterveyshuolto on työntekijöiden terveyden ja työolojen kehittämiseen tähtäävää toimintaa, jolla tuetaan henkilön työkykyisyyttä koko työuran ajan. Kela korvaa työnantajalle ja yrittäjälle ja muulle omaa työtään tekevälle työterveyshuollon järjestämisestä aiheutuneita kustannuksia. 

Lisätietoja

hallitussihteeri Anu Kangasjärvi, puh. 02951 63224, [email protected]

Sivun alkuun