Hyppää sisältöön
Media

Työryhmä selvittää alkoholijuomien rajat ylittävän etämyynnin rajoittamista

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 22.12.2017 10.00
Tiedote 206/2017

Sosiaali- ja terveysministeriö on asettanut työryhmän, jonka tehtävä on selvittää alkoholijuomien rajat ylittävän etämyynnin rajoittamista ja tehdä ehdotukset uusiksi säännöksiksi. Työssä on otettava huomioon eduskunnan esittämät reunaehdot. Työryhmän toimikausi on 21.12.2017–31.3.2018.

Eduskunta edellyttää selvennystä alkoholijuomien etämyyntiin

Nykyiset alkoholijuomien ulkomaiseen verkkokauppaan eli rajat ylittävään etämyyntiin liittyvät säännökset ovat epäselvät. Niitä on tulkittu EU-tuomioistuimessa olleen tapauksen (C-198/2014 Visnapuu) yhteydessä. EU-tuomioistuimen mukaan Suomen nykyisen alkoholilain mukainen kielto alkoholijuomien ulkomailta tapahtuvaan etämyyntiin on EU:n oikeuden mukainen tietyillä edellytyksillä. Helsingin hovioikeus käsitteli asiaa keväällä 2017 ja koska tuomiosta valitettiin, lainvoimainen ratkaisu riippuu nyt korkeimman oikeuden päätöksestä.

Äänestäessään alkoholilaista 19. joulukuuta eduskunta edellytti, että hallitus selvittää etämyyntiä koskevat säännökset. Selvityksessä on otettava huomioon EU-oikeuden vaatimukset sekä korkeimman oikeuden tuleva ratkaisu ns. Visnapuu-tapauksessa. Eduskunta edellyttää, että alkoholijuomien vähittäismyynnin yksinoikeus säilyy Alkolla ja että samalla turvataan suomalaisten elinkeinonharjoittajien yhdenvertaisuus suhteessa ulkomaalaisiin alkoholijuomien myyjiin. Myös nykyinen alkoholijuomien myynnin luvanvaraisuus pitää säilyttää ennallaan.

Valmistelussa on otettava huomioon myös valmisteverojen sujuvalle perinnälle asetettavat vaatimukset.

Työryhmän puheenjohtaja on johtaja Kari Paaso sosiaali- ja terveysministeriöstä ja jäsenet edustavat keskeisiä ministeriöitä, valvontaviranomaisia ja elinkeinoelämää. Työryhmä kuulee työnsä aikana eri asiantuntijoita.

Lisätietoja:

Hallitusneuvos Ismo Tuominen, p. 02951 63341 (Huom! paikalla 22.12.asti)
Johtaja Kari Paaso, p.02951 63340 (Huom! paikalla 28.12. lukien)
Perhe- ja peruspalveluministerin erityisavustaja Hanna-Maija Kause, p. 050 5667949

Sivun alkuun