Hyppää sisältöön
Media

Työryhmä on valmistellut vaihtoehtoja perhe-eläkejärjestelmän kehittämisen jatkovalmisteluun

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 7.4.2017 9.58
Tiedote 49/2017

Tulevaisuuden perhe-eläkejärjestelmä on nykyistä yksinkertaisempi ja lasten asema on aiempaa parempi. Näin luonnostelee perhe-eläkejärjestelmän kehittämistä selvittänyt kolmikantainen työryhmä, jonka tekemä raportti julkaistiin 7. maaliskuuta. Työryhmän selvitystyöstä on sovittu vuoden 2017 eläkeuudistuksen yhteydessä. Ryhmä keskittyi tarkastelemaan työeläkejärjestelmän perhe-eläke-etuuksia.

Työryhmä esittelee raportissaan muun muassa perhe-eläkejärjestelmän kehitystä, lainsäädäntöä ja järjestelmän kustannuksia. Selvityksensä pohjalta työryhmä on luonnostellut erilaisia kehittämismalleja, joiden pohjalta voidaan jatkovalmistella mahdollisia muutoksia työeläkejärjestelmän perhe-eläketurvaan. Kaikille malleille on yhteistä se, että perhe-eläke-etuuksia kohdennettaisiin nykyistä enemmän lapsille ja lapsiperheille. Lapseneläkkeen päättymisikää nostettaisiin ja lisäksi leskeneläkkeen maksaminen ulotettaisiin avopuolisolle, jos perheessä on alaikäisiä lapsia. Vaihtoehtoisesti, jos leskeneläkkeeseen oikeutettua leskeä ei ole, niin leskeneläkeosuus maksettaisiin lapsille.

Koska tulevaisuuden perhe-eläkejärjestelmässä ohjattaisiin etuuksia nykyistä enemmän lapsiperheille, työryhmä on luonnostellut, että leskeneläke muutettaisiin määräaikaiseksi etuudeksi, jolla helpotetaan sopeutumista puolison kuoleman jälkeiseen aikaan.

Määräaikaiseen leskeneläkkeeseen on lisäksi esitetty myös vaihtoehtoa vapaaehtoisesta yhteisannuiteetista, jolla puolisot voivat kompensoida leskeneläkkeen keston lyhentämistä. Näin jokainen voisi siirtää omaa vanhuuseläkettään puolisolle leskeneläkkeenä.

Työryhmän vaihtoehdot ja muutokset eivät vaikuttaisi nyt maksussa oleviin eläkkeisiin, joten nykyjärjestelmä jäisi siltä osin voimaan. Leskeneläkkeen mahdollinen määräaikaisuus koskisi nuoria työelämässä vielä olevia ikäluokkia.

Nyt julkaistu selvitys ”Työeläkejärjestelmän perhe-eläketurvan kehittämisvaihtoehtoja” on tarkoitettu materiaaliksi, jonka pohjalta voinaan jatkovalmistella ja tehdä päätöksiä mahdollisista muutoksista perhe-eläketurvaan.

Lisätietoja:

johtaja Heli Backman p. 02951 63179, [email protected]

Perhe-eläkeselvitys – Työeläkejärjestelmän perhe-eläketurvan kehittämisvaihtoehtoja

Sivun alkuun