Hyppää sisältöön
Media

Työeläkelaitosten vakavaraisuussäännökset uudistuvat

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 19.3.2015 13.44
Tiedote

Eläkelaitosten vakavaraisuusrajan laskentaa ja sijoitusten hajauttamista koskevat säännökset uudistuvat. Vakavaraisuuslaskennassa otetaan jatkossa nykyistä tarkemmin ja kattavammin huomioon kaikki olennaiset sijoitustoiminnan riskit sekä vakuutusriskit. Kun eläkelaitos laskee vakavaraisuusrajaansa, sen on tunnistettava erikseen kuhunkin sijoitukseen liittyvät riskit. Vastuuvelan kattamista koskevista säännöksistä luovutaan tarpeettomina.  Uudet säännökset koskevat työeläkevakuutusyhtiöitä, eläkesäätiöitä, eläkekassoja, Merimieseläkekassaa ja osin Maatalousyrittäjien eläkelaitosta.

Vakavaraisuusraja kuvaa sitä vakavaraisuuspääoman määrää, joka eläkelaitoksilla on oltava vakuutus- ja sijoitusriskejä varten. Vakavaraisuusraja on sitä suurempi mitä suurempia riskejä eläkelaitoksen sijoituksiin liittyy.

Laissa säädetään jatkossa riskiluokituksesta, jonka mukaan riskit otetaan huomioon. Samaan sijoitukseen voi kohdistua useita eri riskejä. Myös sijoitusten odotettu tuotto sekä eri riskitekijöiden välinen riippuvuus huomioidaan.

Eläkelaitoksen vakavaraisuusraja lasketaan jatkossa koko sijoitusomaisuuden perusteella. Näin riskeihin varautuminen koskee koko sijoitusomaisuutta, kun nyt vakavaraisuusraja määritellään vain eläkelaitoksen vastuuvelkaa vastaavalle määrälle.

Uuden vakavaraisuusmallin vaikutukset yksittäisen eläkelaitosten sijoitustoimintaan arvioidaan keskimäärin vähäisiksi. Koska eläkelaitosten vakavaraisuustilanne on yleisesti hyvä, niiden oma riskienhallinta ohjaa sijoituspäätöksiä enemmän kuin lain asettamat vakavaraisuusvaatimukset. Ehdotetun mallin käyttöönoton ei arvioida aiheuttavan suuria välittömiä muutoksia eläkelaitosten sijoitussalkkuihin.

Riskien huomioon ottaminen vakavaraisuuslaskennassa on viime vuosina kehittynyt kaikilla rahoitussektoreilla, ja riskeistä on nykyään käytettävissä uutta tietoa. Sen vuoksi myös työeläkelaitosten vakavaraisuutta koskevaa sääntelyä tarkennetaan. Samalla otetaan huomioon työeläkejärjestelmän erityispiirteet. Uudessa mallissa vakavaraisuuteen liittyvät laskentasäännöt on selkeästi määritelty sekä eläkelaitoksen että valvojan näkökulmasta.

Vakavaraisuusuudistuksen aiemmat vaiheet ovat tulleet voimaan vuosina 2011 ja 2013. Vakavaraisuussääntelyllä varaudutaan sijoitus- ja vakuutustoiminnan tappioihin.

Hallitus esitti asiaa koskevin lakien vahvistamista torstaina 19. maaliskuuta. Tasavallan presidentin on tarkoitus vahvistaa lait perjantaina, ja ne tulevat pääosin voimaan 1.1.2017.

Lisätietoja

ylimatemaatikko Mikko Kuusela, p. 0295 163182, [email protected]Muualla palvelussamme

Työeläkelaitosten vakavaraisuussäännöstön uudistaminen

Sivun alkuun