Hyppää sisältöön
Media

Tieto kuolemasta ilmoitettava viipymättä väestötietojärjestelmään

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 19.12.2018 14.14
Tiedote 217/2018

Valtioneuvoston asetusta kuolemansyyn selvittämisestä muutetaan. Terveydenhuollon toimintayksikön, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tai lääkärin on pääsääntöisesti ilmoitettava tieto henkilön kuolemasta väestötietojärjestelmään viipymättä kuoleman toteamisen jälkeen.

Tiedon voi ilmoittaa teknisen yhteyden välityksellä tai maistraattiin tehtävällä ilmoituksella. Jos kuolinpäivää ei kyetä määrittämään kuoleman toteamisen yhteydessä, tieto kuolemasta ilmoitetaan, kun kuolinpäivä on määritelty tai arvioitu. Väestötietojärjestelmästä tieto välittyy sitä tarvitseville viranomaisille, kuten Kansaneläkelaitokselle ja Verohallinnolle, sekä yksityissektorin toimijoille esimerkiksi rahoitus- ja vakuutustoimialoilla.

Aiemman sääntelyn mukaan tieto on ilmoitettu vasta sen jälkeen, kun kuolemansyyn selvitys on tehty tai lääkäri on suorittanut välittömästi ruumiiseen liittyvät tutkimukset ja antanut hautausluvan.

Muutoksen tarkoituksena on nopeuttaa kuolemaa koskevan tiedon tallentamista väestötietojärjestelmään. Tämä parantaa kuolintiedon luotettavuutta ja vähentää esimerkiksi identiteettivarkauksien riskiä ja toimijoiden hallinnollisia kustannuksia, kun toimijat toimivat ajantasaisen tiedon nojalla. Sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköille ja lääkäreille asetusmuutos merkitsee uudenlaisen toimintatavan opettelua kuolemaa koskevissa hallinnollisissa menettelyissä. 

Asetuksessa täsmennetään myös hautaukseen liittyvää sääntelyä. Vainajan ruumista säilyttävä yksikkö saa luovuttaa vainajan ruumiin haudattavaksi vasta, kun lääkäri on laatinut hautausluvan ja antanut sen omaiselle tai muulle hautauksesta huolehtivalle taikka hautaustoimistolle. Tarkoituksena on korostaa hautausluvan oikea-aikaisen kirjoittamisen ja lähettämisen merkitystä.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos vahvistaa jatkossa kuolemaan ja hautaukseen liittyvät lomakkeet. Sosiaali- ja terveysministeriön vahvistamia lomakkeita voi kuitenkin käyttää, kunnes lomakkeet uudistetaan. 

Asetus tulee voimaan 2.1.2019.

Kuolemansyyn selvittämisen lainsäädäntö on tarkoitus uudistaa myös kokonaisuudessaan. Tätä valmistellaan sosiaali- ja terveysministeriön asettamassa työryhmässä. 

Lisätietoja 

neuvotteleva virkamies Merituuli Mähkä, p. 0295 163 575 

Sivun alkuun