Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Terveydenhuollon valtakunnallisten tietojärjestelmäpalveluiden käyttömaksut vuodelle 2018 on vahvistettu

Sosiaali- ja terveysministeriö
31.10.2017 9.22
Tiedote 156/2017

Sosiaali- ja terveysministeriö on vahvistanut sähköiseen lääkemääräykseen ja potilastiedon arkistoon liittyvät käyttömaksut vuodelle 2018.

Apteekeilta perittävä maksu on 0,051 euroa jokaisesta apteekin ja sen sivuapteekkien toimittamasta sähköisestä lääkemääräyksestä. Kunnallisilta terveydenhuollon palvelujen antajilta perittävä maksu on 2,133 euroa kutakin kunnan asukasta kohden. Yksityisiltä terveydenhuollon palvelujen antajilta perittävä maksu on 0,372 euroa jokaisesta yksityisen terveydenhuollon palvelujen antajan laatimasta sähköisestä lääkemääräyksestä.

Sosiaali- ja terveysministeriö vastaa 80 000 euron vuosimaksusta, joka peritään valtion ylläpitämiltä terveydenhuollon toimintayksiköiltä (valtion mielisairaalat, vankeinhoitolaitoksen terveydenhuolto ja puolustusvoimien terveydenhuolto).

Kelain-palvelun käyttö on jossain tapauksissa maksutonta

Kelain-palvelun käyttömaksu on 120 euroa kuukaudessa. Laskutuksen perusteena on laskutuskauden kokonaiset käyttökuukaudet. Käyttömaksu kattaa verkkopalvelun. Sen lisäksi peritään maksu kirjoitetuista sähköisistä lääkemääräyksistä.

Kelain on suunniteltu ensisijaisesti lääkärien ammattioikeuksien mukaiseen reseptin kirjoittamiseen ja itsenäisten ammatinharjoittajien käyttöön. Kelain-palvelun käytöstä ei peritä maksua, jos lääkäri kirjoittaa sähköisen lääkemääräyksen ammattioikeutensa perusteella ilman ansaintatarkoitusta.

Kustannukset arvioidaan etukäteen

Maksuilla katetaan Kansaneläkelaitoksen toteuttamista Kanta-palveluista aiheutuvat käyttökustannukset sekä Väestörekisterikeskuksen tuottamat varmennepalvelut. Kanta-palveluihin sisältyvät sähköisen lääkemääräyksen palvelut, potilastietojen valtakunnallinen sähköinen arkisto, omien tietojen katseluyhteys ja potilaan tiedonhallintapalvelut.

Kustannukset arvioidaan etukäteen ja maksut määräytyvät vuosittain arvion perusteella. Tarkoituksena on, että jokainen käyttäjä – julkisen ja yksityisen terveydenhuollon palvelujen antajat sekä apteekit – maksaa vain toteutuneesta käytöstä. Vuoden 2017 ja 2018 liikaa tai liian vähän perityt käyttömaksut maksetaan tai laskutetaan vuoden 2019 helmikuussa.

Vuoden 2018 kokonaiskustannukset ovat arviolta 18,1 miljoonaa euroa. Tästä apteekkien osuus on 3,05 miljoonaa euroa, julkisen terveydenhuollon 11,7 miljoonaa euroa ja yksityisen terveydenhuollon 3,4 miljoonaa euroa.

Lisätiedot

erityisasiantuntija Marja Penttilä, p. 0295 163 404, [email protected]
tietohallintoneuvos Maritta Korhonen, p. 02951 63344

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus terveydenhuollon valtakunnallisten tietojärjestelmäpalvelujen käyttömaksuista

Sivun alkuun