Hyppää sisältöön
Media

Terveydenhuollon valtakunnallisten tietojärjestelmäpalveluiden käyttömaksut vuodelle 2017 on vahvistettu

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 10.11.2016 11.46 | Julkaistu suomeksi 10.11.2016 klo 15.50
Tiedote 196/2016

Vuonna 2017 sähköisen lääkemääräyksen ja potilastiedon arkiston käyttöön liittyvät kustannukset katetaan kokonaisuudessaan käyttömaksuilla. Uutena otetaan käyttöön Kelain-palvelu, jota yksittäiset lääkärit voivat käyttää reseptien kirjoittamiseen.

Apteekeilta perittävä maksu on 0,045 euroa jokaisesta apteekin ja sen sivuapteekkien toimittamasta sähköisestä lääkemääräyksestä. Kunnallisilta terveydenhuollon palvelujen antajilta perittävä maksu on 1,908 euroa kutakin kunnan asukasta kohden. Yksityisiltä terveydenhuollon palvelujen antajilta perittävä maksu on 0,331 euroa jokaisesta yksityisen terveydenhuollon palvelujen antajan laatimasta sähköisestä lääkemääräyksestä.

Lisäksi sosiaali- ja terveysministeriö vastaa valtion ylläpitämiltä terveydenhuollon toimintayksiköiltä (valtion mielisairaalat, vankeinhoitolaitoksen terveydenhuolto ja puolustusvoimien terveydenhuolto) perittävästä 50 000 euron vuosimaksusta.

Kelain-palvelun käyttö on jossain tapauksissa maksutonta

Kelain-palvelun käyttömaksu on 120 euroa kuukaudessa. Laskutuksen perusteena on laskutuskauden kokonaiset käyttökuukaudet. Käyttömaksu kattaa verkkopalvelun. Sen lisäksi peritään maksu kirjoitetuista sähköisistä lääkemääräyksistä.

Kelain on suunniteltu ensisijaisesti lääkärien ammattioikeuksien mukaiseen reseptin kirjoittamiseen ja itsenäisten ammatinharjoittajien käyttöön. Kelain-palvelun käytöstä ei peritä maksua, jos lääkäri kirjoittaa sähköisen lääkemääräyksen ammattioikeutensa perusteella ilman ansaintatarkoitusta.

Kustannukset arvioidaan etukäteen

Maksuilla katetaan Kansaneläkelaitoksen toteuttamista Kanta-palveluista aiheutuvat käyttökustannukset sekä keskeisenä osana Kanta-palveluita Väestörekisterikeskuksen tuottamat varmennepalvelut. Kanta-palveluihin sisältyvät sähköisen lääkemääräyksen palvelut, potilastietojen valtakunnallinen sähköinen arkisto, omien tietojen katseluyhteys ja potilaan tiedonhallintapalvelut.

Kustannukset arvioidaan etukäteen ja maksut määräytyvät vuosittain arvion perusteella. Tarkoituksena on, että jokainen käyttäjä – julkisen ja yksityisen terveydenhuollon palvelujen antajat sekä apteekit – maksaa vain toteutuneesta käytöstä. Vuoden 2016 liikaa tai liian vähän perityt käyttömaksut otetaan huomioon vuoden 2018 maksuasetuksen valmistelun yhteydessä.

Vuoden 2017 kokonaiskustannukset ovat arviolta 16,3 miljoonaa euroa. Tästä apteekkien osuus on 2,7 miljoonaa euroa, julkisen terveydenhuollon 10,6 miljoonaa euroa ja yksityisen terveydenhuollon 3 miljoonaa euroa.

Lisätiedot

lakimies Marja Penttilä, p. 0295 163 404, [email protected]

Liitteet

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus terveydenhuollon valtakunnallisten tietojärjestelmäpalvelujen käyttömaksuista

Sivun alkuun