Hyppää sisältöön
Media

Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää lausuntoja alkoholilain kokonaisuudistuksesta

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 22.11.2016 11.29
Tiedote 214/2016

Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää lausuntoja luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle alkoholilaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. Lausuntoaikaa on 16.1.2017 saakka. Hallituksen esitys alkoholilaista voitaisiin antaa eduskunnalle kevätistuntokaudella 2017. Lain voimaantulo ratkaistaan eduskuntakäsittelyn aikana.

Esitys säilyttäisi Alkon vähittäismyyntimonopolin. Myös alkoholin vähittäismyyntiä koskeva lupajärjestelmä säilyisi. Nykyisen lainsäädännön erityisesti ravintola-alaa kuormittavia tarpeettomia, vanhentuneita tai kankeita normeja purettaisiin. Myös ravintoloiden anniskeluaikoja ja asiakaspalvelua koskevia säännöksiä vapautettaisiin.

Nykyisen lain mukaan kaupan vähittäismyynti koskee enintään 4,7 % käymisteitse valmistettuja alkoholijuomia. Esityksen mukaan kaupassa myytävien alkoholijuomien enimmäisvahvuus nostettaisiin 5,5 %:iin ja vaatimus juoman valmistamisesta käymisteitse poistettaisiin. Tämä tarkoittaisi sitä, että kaupat, kioskit ja huoltamot saisivat myydä myös esimerkiksi A-olutta, vahvaa siideriä ja myös väkevistä alkoholijuomista sekoitettuja long drink -juomia.

Itsenäisille ja pienille panimoille tulisi nykyiseen tilaviinin ja sahdin myyntioikeuteen verrattava oikeus myydä omia käsityöläisoluita suoraan valmistuspaikalta. Pienen panimon raja olisi enintään 500 000 litran alkoholijuomien tuotantomäärä. Käsityöläisoluet eivät saisi olla esimerkiksi oluen ja virvoitusjuomien sekoituksia. Tämä esitys ilmoitetaan EU:n komissiolle arvioitavaksi.

Sosiaali- ja terveysministeriö täsmentää lausuntokierroksella saatujen tietojen ja arvioiden perusteella erityisesti uudistuksen taloudellisia vaikutuksia sekä vaikutuksia terveyteen. Lainsäädännön arviointineuvosto on jo ennakkoon pyytänyt lakiluonnoksen arvioitavakseen.

Lisäksi luonnokseen sisältyy työ- ja elinkeinoministeriön toimialalle kuuluva majoitus- ja ravitsemistoiminnasta annetun lain muutos, jolla vapautettaisiin ravintoloiden aukioloaikaan liittyvää sääntelyä.

Lausuntokierroksen kanssa rinnakkain käynnistyy alkoholilain ilmoitusmenettely, jossa Euroopan komissio ja muut jäsenvaltiot arvioivat, onko ehdotettu lainsäädäntö yhteensopiva EU-oikeuden kanssa. Menettely kestää enintään kuusi kuukautta. Alkoholilakia ei saa Suomessa hyväksyä ennen kuin tämä ns. notifiointimenettely eli ilmoitusmenettely on päättynyt.

Esitysluonnos on valmisteltu sosiaali- ja terveysministeriössä hyvinvoinnin ja terveyden ministerityöryhmälle helmikuussa 2016 jaetun pohjaesityksen ja hallituspuolueiden eduskuntaryhmien toukokuussa sopimien linjausten pohjalta. Uudistuksessa pyritään löytämään tasapaino alkoholin aiheuttamien kansanterveydellisten haittojen vähentämisen ja elinkeinoelämän tarpeiden välillä.

Suomen nykyinen alkoholilainsäädäntö koostuu vuoden 1994 alkoholilaista ja sen nojalla annetuista 13 asetuksesta. Pääosa esitysluonnoksesta on koostettu ryhmittelemällä nykyisen alkoholilain ja sen nojalla annettujen asetusten pääperiaatteet lakiin.

Lisätiedot:

Johtaja Kari Paaso, p. 02951 63340, [email protected]
Hallitusneuvos Ismo Tuominen, p. 02951 63341,paikalla [email protected]

Sivun alkuun