Hyppää sisältöön
Media

Sitovat raja-arvot 22 uudelle syöpävaaralliselle tekijälle

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 12.12.2019 13.39
Tiedote

Valtioneuvosto antoi tänään 12.12.2019 asetuksen, jossa määritellään sitovat raja-arvot 22 uudelle syöpävaaralliselle tekijälle. Lisäksi kahden syöpävaarallisen tekijän aiempia raja-arvoja tarkistetaan. Sitovat raja-arvot on tähän mennessä ollut vain kolmella aineella.

Syöpävaarallisilla tekijöillä tarkoitetaan syövälle altistavia aineita, seoksia ja työmenetelmiä.

Tavoitteena työperäisten syöpien vähentäminen

Asetuksessa asetetaan sitovat raja-arvot asbestia lukuun ottamatta kaikkein keskeisimmiksi työperäistä syöpää ja ammattisyöpiä aiheuttaviksi altisteiksi tunnistetuille tekijöille, esimerkiksi kvartsille ja dieselpakokaasuille. Asbestia koskee erillinen lainsäädäntö.

Uudet sitovat raja-arvot vastaavat EU-direktiivien raja-arvoja. Lähes kaikille nyt asetukseen lisättävistä syöpävaarallisten tekijöiden raja-arvoista on jo ennestään Suomessa olemassa yhtä tiukat kansalliset HTP-arvot (haitalliseksi tunnettu pitoisuus). Työnantajan on otettava huomioon HTP-arvot työn vaarojen selvittämisessä ja arvioinnissa sekä työympäristön suunnittelussa.

Asetuksella kumotaan nykyinen työministeriön päätös syöpäsairauden vaaraa aiheuttavista tekijöistä. Tällä päätöksellä on määritelty ne tekijät, joista on pidettävä työnantajakohtaista luetteloa ja kansallista ASA-rekisteriä eli syöpäsairauden vaaralle työssään altistuvien rekisteriä. Nämä tekijät on tarkoitus määritellä 1.1.2020 alkaen STM:n asetuksella syöpäsairauden vaaraa aiheuttavista tekijöistä ja myöhemmin uudessa ASA-laissa, joka on käsittelyssä eduskunnassa.

Työperäiseen syöpään sairastuu EU:n alueella vuosittain noin 120 000 työntekijää ja Suomessa arviolta 1000 henkilöä. Työperäiset syövät ovat pääasiassa hengityselinten syöpiä.

Asetus tulee voimaan 1.1.2020.

Lisätietoja

Tuula Andersin, p. 0295 163 506, [email protected]
Sirkku Saarikoski, p. 0295 163 565, [email protected]

Sivun alkuun