Hyppää sisältöön
Media

Seurantaraportti: tietoisuus vammaisten henkilöiden oikeuksista lisääntyy - oikeuksien toteutumiseksi käytännössä tarvitaan vielä työtä

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 4.9.2019 13.27
Tiedote

Vammaisten henkilöiden oikeuksien toteutumisessa riittää vielä työtä Suomessa, joskin edistystä on tapahtunut parin viime vuoden aikana.

Näin todetaan loppuraportissa, jossa arvioidaan vuosille 2018–2019 laaditun, YK:n vammaissopimuksen toimeenpanoa koskevan toimintaohjelman toteutumista.

Toimintaohjelmaan oli kirjattu yhteensä 82 lyhyen ja pitkän aikavälin toimenpidettä, joilla vammaissopimusta edistetään eri hallinnonaloilla. Lyhyen aikavälin toimenpiteistä toteutuivat kaikki joko kokomaan tai osittain. Tätä voidaan pitää hyvänä tuloksena. Toimenpiteiden toteutumiseen vaikutti osittain se, että maakunta- ja sote-uudistus jäi toteutumatta keväällä 2019. Uudistuksen kaaduttua monien lakien, kuten vammaispalvelulain, valmistelu keskeytyi. Toimintaohjelman toimenpiteissä oli myös pitkän aikavälin toimenpiteitä, jotka luovat pohjaa myös tulevalle työlle.

Raportin mukaan vammaissopimuksen velvoitteet otetaan entistä paremmin huomioon päätöksenteossa. Myös tietoisuus vammaisten henkilöiden osallisuuden sekä esteettömyyden ja saavutettavuuden merkityksestä ja ylipäätään YK:n vammaissopimuksen velvoitteista on lisääntynyt.

Eri hallinnonaloilla mietitään esimerkiksi aidosti uusia osallistamisen muotoja. Parin viime vuoden ajan on kehitetty uusia toimintatapoja, joiden avulla vammaiset henkilöt voivat paremmin osallistua lakien valmisteluun ja heitä koskeviin hankkeisiin. Lisäksi vammaisten henkilöiden yhdenvertaisuus ministeriöiden toiminnassa on edennyt. Tämä liittyy Suomen vammaispolitiikan pitkäaikaiseen tavoitteeseen valtavirtaistaa vammaisasioita ja korostaa poikkihallinnollisuutta niiden hoitamisessa.

Seurantaraportin mukaan ensimmäinen toimintaohjelma käynnisti kaiken kaikkiaan melko hyvin YK:n vammaissopimuksen kansallisen toimeenpanon. Työn yhteydessä on luotu uudenlainen osallistamisen, keskustelun ja neuvottelun malli, jolla asioita voidaan viedä yhdessä eteenpäin. 

Vammaispolitiikassa on kuitenkin vielä paljon tehtävää. Syksyllä 2019 VANE alkaa valmistella uutta toimintaohjelmaa vuosille 2020–2023.

YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksien yleissopimus eli YK:n vammaissopimus hyväksyttiin vuonna 2006. Suomessa sopimus tuli lopullisesti voimaan vuonna 2016, kun Suomi vahvisti sopimuksen. Sopimuksen toimeenpanoa Suomessa edistää VANE eli Vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukunta. VANEssa on edustajia muun muassa vammaisjärjestöistä, työntekijöiden ja työnantajien järjestöistä sekä ministeriöistä, joiden tehtäviin vammaisten ihmisten asiat keskeisesti kuuluvat.

Lisätietoja:

Erityisasiantuntija Tea Hoffrén p. 0295 163220

Suunnittelija Leea Rautanen-Muhli, p.02951 63667

Sivun alkuun