Hyppää sisältöön
Media

Selvityshenkilö Kananoja: Lastensuojelun suunnittelu osaksi maakuntien strategiatyötä

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 3.9.2018 12.06
Tiedote

Selvityshenkilö Aulikki Kananoja esittää, että maakunta- ja palvelustrategioihin sisällytettäisiin erillinen lastensuojelun maakunnallinen tiekartta.

Tiekartassa varmistettaisiin lastensuojelun laatu ja tavoitteet maakuntauudistuksessa sekä onnistuminen muutosvaiheessa, jossa lastensuojelu siirtyy kunnista maakuntien vastuulle.

Kohti kestävää ja asiakaslähtöistä lastensuojelua

Maakunnallisen tiekartan tehtävä olisi luoda edellytyksiä asiakkaita nykyistä paremmin palvelevalle, vaikutuksiltaan kestävälle ja talouden edellytykset huomioon ottavalle lastensuojelutyölle.

”Keskeisiä välineitä lastensuojelun näkökulmasta ovat perhekeskukset, jotka verkostoivat erimuotoi-sia lasten ja perheiden palveluja lasten, nuorten ja perheiden varhaiseksi tueksi mahdollisimman lähelle arkea”, toteaa Kananoja.

Kananoja kiinnittää huomiota erityisesti nuorten tilanteeseen:

”Yli 13-vuotiaat muodostavat kasvavan asiakasryhmän, ja heidän kohdallaan tarvitaan nykyistä paremmin nuorten tilanteeseen sovitettua lähestymistapaa. Myös tässä tarvitaan yli sektorirajojen ulottuvaa yhteistyötä.”

Yhteistyötavat sovittava

Tiekartan tehtävä olisi auttaa jäsentämään lasten, nuorten ja perheiden palveluissa perustason palvelujen ja erityistason palvelujen tehtäviä ja antaa lastensuojelussa suuntaa erilaista asiantuntijuutta sisältävälle, tiimipohjaiselle työtavalle.

Kananojan mukaan maakuntien ja kuntien välille tarvitaan yhteistyö- ja sopimusmenettelyt, jotka vahvistavat sosiaali-, terveys- ja sivistystoimen yhteistä tahtotilaa.

Kananoja pitää tärkeänä, että maakunnallisen lastensuojelun uudistuksen toimintaedellytykset ja resurssit turvataan maakunnallisissa valmisteluorganisaatioissa.

Lastensuojelun tiekartan toteutumista seuraisi sosiaali- ja terveysministeriö mahdollisesti yhteistyössä opetus- ja kulttuuriministeriön sekä lapsiasiavaltuutetun toimiston kanssa.

STM on pyytänyt ylisosiaalineuvos Aulikki Kananojaa etsimään ratkaisuja lastensuojelutyön kuormittavuuteen sekä laatimaan ehdotus tiekartasta, joka ohjaa lastensuojelun ja sijaishuollon siirtämistä kunnista maakuntiin. Kananojan tekemä väliarvio ilmestyi keväällä 2018, ja loppuraportti ilmestyy vuoden 2018 lopulla.

Selvitys on osa hallituksen käynnistämää Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelmaa (LAPE).

Lisätietoja

Ylisosiaalineuvos Aulikki Kananoja, p. 0400 289 796
Sosiaalineuvos Marjo Malja, p. 050 5720 811

Sivun alkuun